Bir Sanat Eserine Nasıl Dokunulur?

Dikkat ironi içerir!

İlki, sanat dünyasının yaptığı gibi (!), derin bir transa girmiş şarap tadıcısı gibi konunun en büyüğüymüşçesine ağzınızı gözünüzü kapatıp açıp “hımm” layıp elinizin dışıyla dokunun.

Çünkü elinizin içi kirli olmasa bile doğal bir ten yağlanmasına sahiptir.

Yan etkileri: Sanatçı “Hoop!” diyerek bağırıp çağırıp gelebilir. Müzeyse bulunduğunuz yer bekçi saldırabilir :)
 
 2. Metot ise
Ekminezi denilen parapsikolojik bir metot. Efendim neymiş ekminezi nasıl bir şeymiş?

Şimdi her nesnede enerjiler birikiyor ya. Bunlar katman katman oluyor ya. Sizin de auranız var ya. Aura ne demek mi? Of Of! İşimiz var. Siz güne falan gitmediğiniz gibi Reiki, Yoga falan da bilmiyorsunuz o zaman.

Neyse enerji alanınız diyelim. İşte onunla bu sanat eserinin enerji alanınına bir sonda yaparsınız. Muhteşem olur. Olmaz demeyim mirim deneyin olmaz demeyin.

Amman dikkat, Antik Yunan eserlerinde yoğun bir hemcinsseverlik sezilmiştir. Tiksinmeye hazırlıklı olun. :) (Homofobik ifadeyi taşa tutun!)

Don’t touch art works

İlk olarak https://www.gunesintamicinde.com/bir-sanat-eserine-nasil-dokunulur/ adresinde yayınlamıştım.

Like what you read? Give Süleyman Sönmez a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.