SENSENSEN

Ey yolcuların kıblesi
Yolculukta açılır,
Yüzünün perdesi.

Seyretme dünyayı desen de,
Sensiz seyir var mı bu rüyada?

Senden sana gidilir,
Tek bir adım atmadan.

Bırak dalsın, düşe dalanlar,
Onlar tatlı bir rüyadalar.

Sarıl sevgilinin yakınlığına
ANdan sıcak zamansızlığına
Dil siz ben siz sınır sız kapı
sızlığına….

7 Aralık 2016 Çarşamba

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.