Şehitlerimizin çocukları Burak Fırat, Okan Demircan ve Siyamend Yeşil...
Üçü de babaları gibi civanmert, üçü de babaları gibi vatan sevdalısı…
Siyamend, Polis olmak istediğini söyledi. Polis olup teröristleri bu ülkeden kazıyacağım dedi...

Bu vatana kast edenler, istedikleri kadar plan kursunlar, istedikleri kadar kirli oyunlar oynasınlar;

Bu çocukları yenemeyeceksiniz! 🇹🇷

Like what you read? Give Süleyman Soylu a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.