15 Temmuz Şehidimiz, çalışma arkadaşımız Ali İhsan Lezgi’nin ailesiyle 30 Ağustos gecesi Külliye’de sözleşmiştik. Dünden sonra yine şehidimizin ailesiyle beraberiz.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Süleyman Soylu’s story.