AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı Emre Akgün ve Yönetim Kurulu Üyeleri misafirimizdi.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Süleyman Soylu’s story.