Cumhurbaşkanımız Sn. @RT_Erdogan, Meclis Başkanımız Sn. İsmail Kahraman ve Bakanlarımızla birlikte Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Binası’nın açılışını gerçekleştiriyoruz.

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.