Cumhurbaşkanımız Sn.@RT_Erdogan, Başbakanımız Sn.Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanımız Sn.@ackilic76 ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle 81 ilimiz ve KKTC’den gençlerle ve sporcularla bir araya geldik

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.