Karayolları Genel Müdürlüğü’nde çalışan 3.500 taşeron işçinin kadroya geçirilmesine dair ek protokolü imzaladık, hayırlı olsun

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Süleyman Soylu’s story.