GELİŞİM YER BİLİMLERİ; ÇALIŞMA ALANLARI

  • Maden Araştırmaları ve rezerv tepiti
  • Jeotermal etütler
  • Zemin etütleri
  • Yer altı araştırmaları
  • Yer altı suyu araştırmaları
  • Tarlı — Tuzlu Su Ayırımı
  • Sondaj Çalışmaları
  • Mühendislik jeofiziği
  • Mühendislik jeolojisi
  • Arkeojeofizik çalışmaları