การสมัครใช้ Creative Cloud

สำหรับผู้ที่สนใจใช้ Creative Cloud นั้นสามารถทำได้ง่ายๆ เพียงแค่สมัครที่เว็บไซต์หลัก คือ http://www.Adobe.com เมื่อไปที่หน้าหลักของ เว็บไซต์แล้ว ก็จะมีส่วนของ MENU สัญลักษณ์ Hamberger Menu

How to buy

ซึ่งในส่วนนี้เมื่อ Click เลือกที่ Menu แล้วจะมีหน้าต่าง Popup ออกมาดังภาพที่แสดงให้เห็นในรูปต่อไปซึ่งเราสามารถเลือกแต่ละ หัวข้อที่สนใจได้ แต่ตอนนี้เราจะทำการสมัครใช้ Creative Cloud ก็ให้เลือกไปที่ How To Buy

ในส่วนนี้เลือก Subscription Plan ที่เหมาะสมกับตัวเราที่ต้องการใช้งาน ซึ่งได้เคยแนะนำไปแล้วในบทความก่อนหน้านี้

Subscription Plan

Subscription Plan แต่ละแบบ จะมีเงื่อนไขต่างกันไปและมีราคาที่แตกต่างกันไป

Subscription Plan Business, School and Universities
Subscription Plan Students and Teachers, Individuals

Buy Now

เมื่อตัดสินใจเลือก Subscription Plan ที่เหมาะสมกับงานได้แล้ว กดเลือก Buy Now จะมีรายละเอีดยของ Subscription Plan นั้นๆ เช่นเลือกแบบ Photography

Creative Cloud App for Photography Plan

Creative Cloud Photography Plan

Application ที่อยู่ใน Creative Cloud Photography Plan จะประกอบไปด้วย

 • Application บน Desktop คือ Adobe Photoshop Lightroom CC และ Adobe Photoshop CC
 • Application บน Mobile และ Services คือ Adobe Photoshop Lightroom CC และ Adobe Photoshop Fix สำหรับงาน Retouch แบบง่ายๆ, Adobe Lightroom for Mobile, Adobe Photoshop Mix, Adobe ตระกูล Spark ทั้งหลาย Page, Post และ วีดีโอ อีกทั้งยังมี Adobe Portfolio, Premiere Clip สำหรับงานเว็บไซต์แสดง Port งาน และตัดต่อวีดีโอ

เมื่อตัดสินใจซื้อแล้วกด Buy Now ก็จะสู่หน้า สำหรับการลงทะเบียนเพื่อ Sign up สร้าง AdobeID ก่อนดังภาพที่แสดง

Sign up form

ในกรณีที่มี Adobe ID อยู่แล้วสามารถที่จะ Sign In ด้วย Adobe ID ที่มีอยู่แล้วได้เลย ซึ่งปกติ ท่านสามารถที่จะสมัคร Adobe ID ได้ Free และจะมีสิทธิ์ทดลองใช้ Adobe Creative Cloud ทั้งหมด ฟรี 1 เดือน พร้อมกับพื้นที่ Creative Cloud อีก 20 GB

เมื่อหมดเวลาทดลองใช้ ขนาดพื้นที่ของ Creative Cloud จะถูกปรับลดเป็น 2 GB แต่จะไม่สามารถใช้งาน Application ได้อีก หากต้องการใช้งานต่อท่านจำเป็นต้องเลือกสมัคร Plan ที่ต้องการใช้งานได้


ขั้นตอนการชำระเงิน

การสมัคร Subscription Plan จะมีทั้งสิ้น 4 ขั้นตอนด้วยกัน

หลังจากที่ Sign In เพื่อสมัคร Plan Photography จะมีทั้งหมด 4 ขั้นตอนดังนี้

 1. Sign In ด้วย Adobe ID
 2. อ่านข้อตกลงและเทอมในการชำระเงินของ Plan นั้น สำหรับ Photography Plan จะเป็นเงิน ทั้งสิ้น 300 บาทระยะเวลาข้อตกลง 1 ปี
 3. กรอกข้อมูลสำหรับการชำระเงิน ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลบัตรเครดิตดังภาพที่แสดงด้านล่าง
 4. การยืนยันข้อมูล

เมื่อชำระเงินทุกอย่างเรียบร้อยแล้วท่านก็จะสามารถใช้งาน Application ต่างๆ ตาม Plan ที่สมัครไว้

ภาพตัวอย่าง เมื่อทำการสมัคร Subscription Plan เรียบร้อยแล้ว เมื่อ Click ที่ Sign In ที่หน้าเว็บ http://www.Adobe.com

เมื่อกรอกข้อมูล Adobe ID และทำการ Sign In สำเร็จ ก็จะไปเข้าสู่หน้าการจัดการข้อมูลส่วนตัว

Manage Account Page

Manage Account Page

 • Creative Cloud Apps ในส่วนนี้จะเป็น Application Creative Cloud ที่สามารถใช้งานได้บน Desktop, Mobile, และส่วน Add-ons
 • Document Cloud Apps แยกขายต่างหาก ในส่วนนี้จะเป็นส่วนเกี่ยวกับ Document Cloud ที่จะเป็น ในส่วนของ Application Acrobat ,Adobe Sign, PDF Services และ Document บน Mobile
 • Assets ในส่วนนี้จะเป็น Asset ทั้งหมดที่ถูกเก็บไว้อยู่ใน Cloud Storage รวมไปถึง Libraries ของงานต่างๆ ไฟล์ที่ทุกไฟล์ที่ Save อยู่ใน Creative Cloud Storage เอกสาร รูปภาพ Fonts Theme สีต่าง
 • Adobe Stock แยกขายต่างหาก ในส่วนนี้จะเป็นที่ซื้อขาย Content ต่างๆ ทั้งไฟล์ภาพประเภทต่างๆ วีดีโอ
 • Community ในส่วนนี้จะเป็น Creative Network การรวมกลุ่มของนักสร้างสรรค์งานต่างๆทุกด้าน และส่วนของ Portfolio ของตัวเองและผู้อื่น
 • ในส่วนสุดท้ายจะเป็น Support ที่มีทั้ง Forums ต่างๆเกี่ยวกับ Application แต่ละตัวของ Creative Cloud และ Course Material ต่างๆ และติดต่อกับฝ่าน Support ของทาง Adobe

บทส่งท้าย

ทุกท่านสามารถทำการสมัคร Creative Cloud และการเตรียมตัวจัดการกับ Account Adobe ID นั้นแบ่งส่วนต่างๆได้อย่างชัดเจน และแบ่งกลุ่มออก เป็นส่วนของ Creative Cloud และ Document Cloud และการจัดการไฟล์ทุกอย่างไว้ที่หน้าแรกเมื่อทำการ Sign In เข้าสู่ Creative Cloud

ในบทต่อไป

จะแนะนำในส่วนของ Creative Cloud Application ภาพรวมของ Desktop ว่ามีอะไรบ้างและสามารถที่จะใช้งานได้อย่างไร

สุเมธ ผ่องพรรณแข

Like what you read? Give Sumet Pongphankae a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.