ทุกคนย่อมเก็บงำความลับ
ทุกคนย่อมเก็บงำความลับ

ทุกคนย่อมเก็บงำความลับ