PHP คืออะไร?

PHP คืออะไร : มีหลักการทำงาน และสิ่งที่น่าสนใจอะไรบ้าง?

PHP ย่อมาจากคำว่า “Personal Home Page Tool” (ปัจจุบันได้เพิ่มเติมคำย่อใหม่โดยรวมกับตัวย่อเป็น PHP : PHP Hypertext Preprocessor) ซึ่งเป็นภาษาประเภท Script Language ที่ทำงานแบบ Server Side Script กระบวนการทำงานจะทำงานแบบโปรแกรมแปลคำสั่ง interpreter คือแปลภาษาทุกครั้งที่มีคนเรียกสคริปต์ ข้อดีคือ ไม่ต้องนำไปประมวลผลใหม่ (Compiler) เมื่อจะนำโปรแกรมไปใช้งาน หรือจะอัพเดตเวอร์ชั่นของโปรแกรม สามารถอัพโหลดขึ้นไปทับไฟล์เดิมแล้วใช้งานได้ทันที ขอเสียที่ต่างกันอย่างชัดเจนก็คือ กรณี Syntax ผิดจะรู้ก็ต่อเมื่อมีผู้ใช้งานเจอบั๊ก

ภาษา PHP จัดอยู่ในประเภท การเขียนโปรแกรมบนเว็บ (Web-based Programming) เพราะเราจะเก็บโค้ดคำสั่ง หรือสคริปต์ทั้งหมดที่เขียนขึ้นมาไว้บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เดียว (Web Server) และให้ผู้ใช้งาน (Client) เรียกใช้งานโปรแกรมผ่านเว็บเบราเซอร์ต่างๆ เช่น Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari ฯลฯ เพื่อนำข้อมูลมาแสดงผลที่หน้าจอของผู้ใช้แต่ละคนนั่นเอง

PHP มีอะไรน่าสนใจบ้าง?

เรามาลองพูดถึงเรื่องของการสร้างเว็บไซต์ที่มีระบบจัดการเนื้อหา (Content management system, CMS) หรือส่วนของผู้ดูแลเว็บไซต์ที่จัดการได้ผ่านทางหน้าเว็บเองได้เลยนั้น หลายท่านคงจะนึกถึง Joomla, Wordpress, OpenCart, Drupal, SMF : Simple Machines Forum, phpBB , Moodle และอีกหลายตัวที่มีจุดแข็งแตกต่างกันไป

ท่านทราบหรือไม่ว่า CMS ดังๆเหล่านี้สร้างด้วยภาษา PHP ทั้งหมด และข้อมูลที่มีการเพิ่มเข้าไปนั้นจะถูกเก็บเป็นไฟล์ และส่วนหนึ่งก็อยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูลซึ่งโดยปกติแล้วก็จะใช้ฐานข้อมูล MySQL ที่คุ้นเคยกันมานาน

ดังนั้น ก็พอจะสรุปได้ว่าภาษา PHP เป็นภาษาที่เหมาะสำหรับนำมาสร้างเว็บไซต์ที่มีระบบฐานข้อมูล หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเว็บไซต์อยู่ตลอดเวลา ช่วยสร้างระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ให้ง่ายขึ้นด้วยการเขียนโปรแกรมจัดการไฟล์ และฐานข้อมูลของ PHP นั่นเองครับ

ขอทิ้งท้ายไว้สักหน่อย สำหรับการฝึกเขียนโปรแกรม PHP สิ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมและสำคัญอย่างยิ่งที่จำเป็นจะต้องมีเอาไว้ติดตัวโปรแกรมเมอร์ PHP ก็มีคร่าวๆดังต่อไปนี้

  • ทำความรู้จักดับ HTML คำสั่งสำหรับแสดงผลข้อมูลบนหน้าเว็บเบราเซอร์ ซึ่งเป็นแกนหลักของการสร้างเว็บไซต์ที่จำเป็นต้องเข้าใจ
  • ทำความรู้จักกับ Jquery ที่เป็น Javascript Framework ที่แนะนำให้ใช้เพื่อการเขียน JavaScript ที่สะดวกสบาย ง่ายยิ่งขึ้น (และ Framework ตัวใหม่ๆที่เป็นที่นิยม)
  • ทำความรู้จักกับ CSS คำสั่งสำหรับจัดรูปแบบ และตกแต่งเว็บไซต์ให้สวยงาม (และ Framework ที่ช่วยเรื่องของการปรับขนาดหน้าจอให้สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์ที่ขนาดต่างกัน — Responsive)
  • ทำความรู้จักกับ PHP Framework ที่ช่วยให้พัฒนาแอพพลิเคชั่นได้เร็วขึ้น (เรียนรู้เรื่องของ OOP และ MVC ซึ่งมีอยู่ใน Framework แต่ละตัวที่เลือกใช้)

ที่มา : http://phpcodemania.blogspot.com/2017/10/what-is-php.html

--

--

เรื่องราวของมนุษย์ธรรมดาๆ กับภาษาที่ 3 https://www.facebook.com/ToBeDeveloper http://www.phpcodemania.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store