CSM by Bas Vodd [Day 2 เท่าที่จำได้]

ยิ่งนานยิ่งจำเลือนลาง เป็นตามกฏ 72 ชั่วโมง (นี่ผ่านไป 3 สัปดาห์) ดังนั้นจากนี้จะพยายาม เน้นในส่วนที่ได้จาก Bas มากกว่า Lecture นะครับ


เริ่มต้นเช้าวันที่ 2 ด้วยการสรุปว่าเมื่อวานได้เรียนรู้อะไรมาบ้าง ซึ่งประกอบไปด้วย

 • History and influences of Scrum
 • Self-managing
 • Empirical Process Control → Inspect Adapt → Transparency
 • Fatburger (ยังจะกินกันอีกมั๊ย)
 • Overview of Scrum
 • ScrumMaster role → Leader & Facilitator
 • Customer Promises → Transparency → Legacy

โดยที่ช่วงนี้มีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจคือ “จะสร้าง Self managing” ได้อย่างไร ซึ่ง Bas ให้ตัวอย่างเปรียบเทียบว่ากับ การไปกินข้าวด้วยกันกับเพื่อน ๆ เราจำเป็นต้องตั้งใครซักคนขึ้นมาเป็น Manager มั๊ย จะเห็นได้ว่าการใช้ชีวิตประจำวันทุกคนสามารถ Self managing กันเอง แต่พอเข้ามาในโลกทำงานกับไม่สามารถทำได้ (หรือไม่ยอมทำ) ดังนั้นการสร้าง Self managing นั้นจะต้องเป็นการเอาอะไรบางอย่างออกไป นั่นก็คือ จุด Manage/Control นั่นเอง


Done

สำหรับ Session เรื่องแรกของวันนี้ เรือง Definition of Done ซึ่งเป็นสิ่งที่ Team และ Product Owner จะต้องตกลงร่วมกันว่า คำว่า “Done” นั้นหมายถึงอะไร เช่น

 • Design, Code, Unit Test, Integrated
 • Acceptance Test, Deployed
 • Manual etc.

ซึ่งในช่วงแรกนั้น DoD นั้นจะไม่เท่ากับ Potentially Shippable Product Increment

ส่วนหนึ่งในสาเหตุที่ไม่สามารถทำได้ทั้งหมดนั้นส่วนหนึ่งอาจจะมาจาก Team ยัง Cross Functional ไม่เพียงพอ ดังนั้นการขยายขอบเขตของ DoD ก็เปรียบเสมือนเป็นการขยายขอบความสามารถของทีม (แต่อย่างไรก็ยังมีคำถามจากผู้ร่วมอบรม ว่าแล้วถ้ามันติดที่ กฏ ข้อบังคับหละ) และการที่ Team ไม่สามารถส่งมอบงานที่ Done ได้จริงจะก่อให้เกิดผลตามมา

นั่นคือ Undone จะใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ จนเมื่อ PO ต้องการจะ Ship ซึ่ง Bas บอกก็บอกว่าสุดท้ายถ้าจะแก้ก็จะมี 3 ทาง

 1. Not Make It (นั่นสินะ ไม่ทำก้อไม่เกิด)
 2. Release Sprints
 3. Undone Department

Product Owner & Product Backlog

Product Owner

 • Should have a vision for the product
 • Defines the features of the product
  - decides on release date and content
 • Prioritizes features according to market value
 • Can change features and priority every sprint
 • Is responsible for the profitability of the product (ROI)

Product Backlog

 • One list per Product
 • List of functionality, technology, issues
 • Emergent, prioritized, estimated
 • More detail on higher priority items (Fine Grained)
 • One list for multiple teams
 • Product Owner responsible for priority
 • Anyone can contribute
 • Maintained and posted visibly
 • Derived from Business Plan or Vision Statement

สำหรับช่วงนี้จะมี Exercise ในการสร้าง Product Backlog โดย

 1. นำ Requirement ของ MLBTix จากวันแรกมาลองสร้าง เป็น Product Backlog Item
 2. Assign Value ด้วย Poker chips ซึ่งจริง ๆ แล้วจะเป็นขึ้นกับ Value ของตลาด หรือของ Customer
 3. Estimate Effort ด้วยการใช้ Poker card ใน release แรก

Bas บอกว่า Estimate นั้นเป็นการเปรียบเทียบที่ Size ไม่ใช่ความเร็วในการทำงาน (Velocity) เหมือนกับการวิ่ง มาราธอน นั้นมีระยะประมาณ 42 km. เท่ากันทุกคนไม่ว่าใครจะวิ่งเร็วเท่าไหร่ สำหรับการ Estimate นั้นเป็นการแชร์ข้อมูลเนื่องจากการที่ผลออกมาแล้วไม่เท่ากันนั้น แสดงว่า Information ของแต่ละคนมีไม่เหมือนกัน

Product Backlog Refinement

 • Clarify upcoming item *
 • Split course grained in fine grained *
 • Estimate new items or re-estimate old ones
 • Create executable specification/automated acceptance criteria

สำหรับ Product Backlog Refinement นั้น Bas บอกว่าอย่าทำให้น่าเบื่อ ให้พยายามทำเป็น Workshop


ScrumMaster Part2

https://less.works/less/structure/scrummaster.html

ScrumMaster Focus

สำหรับ ScumMaster นั้นช่วงแรกจะ focus อยู่กับ Team และ Product Owner (ปล. รูปนี้ขโมยมาจาก LeSS เลยไม่เหมือนในส่วน Organization ซึ่งช่วงแรกจะต้องมากับ Practices) หลังจากนั้นจะค่อย ๆ ไป Focus ในส่วน Organization และ Development Practices ซึ่งก็มีคำถามว่า ScrumMaster 1 คนสามารถดูแลได้กี่ทีม ซึ่งบาสก็ตอบว่า “ โดยทั่วไป ScrumMaster สามารถดูแลได้ 2 ทีม แต่ Great ScrumMaster จะดูและแค่ทีมเดียว” ซึ่งเหตุผลก็ตามกราฟ

Mid Class Exercise

ในการทำงาน Product หนึ่งมี 3 Team ซึ่งงานนี้ต้องการความรู้ด้าน DBA แต่คนในทีมไม่มีความรู้ Sprint ที่ 1 PO เลยเลือกงานที่ไม่เกี่ยวกับ DB มาให้ทำและ จ้างเข้ามาใน Sprint ที่สองของการทำงาน ทีมทั้งสามทีม มี Sprint Backlog ที่มีแต่ Item เกี่ยวข้องกันกับงานทางด้าน DBA

ซึ่ง PO ได้จ้าง DBA มาแค่ 1 คน เราใน ฐานะ Scrum Master จะทำอย่างไร ?

อุปสรรคของ SCRUM (Obstacles for Scrum)

 • The illusion of command and control
 • The persistence of status-quo (สิ่งที่เคยทำ ๆ กันมา)
 • The mediocracy of Scrumbut 
  (Traditional — — >Scrumbut — — — — — — — — — — — — -— ->Scrum)
  จะหยุดเพราะคิดว่ามันดีอยู่แล้ว แต่สิ่งที่ดีกว่ามันยังอยู่อีกไกล (แล้วมันจะถึงเมื่อไหร่)
 • The belief in magic (จุดธูปไหว้ server, ไหว้ศาลวัน UAT ก้อทำมาแล้ว)
 • The era of opacity
 • The tyranny of the water fall

สำหรับวันที่สองเท่าที่จำได้คงมีเท่านี้ครับ สำหรับวันสุดท้ายจะเหลืออะไรหละนี่ ยิ่งรู้เข้าไป รู้สึกยิ่งห่างไกลไปทุกที (คนที่รักร้างไกลนั้นเจ็บไม่นาน คนไม่รักใกล้กันช้ำใจยิ่งกว่า ← เน่าไปได้)

Like what you read? Give Supawat Nera a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.