Bảng báo giá dịch thuật tiếng nhật CNN

Bảng báo giá dịch thuật tiếng nhật CNN

STT

Nội dung

Giá/1 trang (300 từ)

I. Và

Dịch xuôi từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt Nam

A

Văn bản thông dụng

1. Và Tiếng Anh

40. Và000đ

2. Và Tiếng Pháp

60. Và000đ

3. Và Tiếng Nga

60. Và000đ

4. Và Tiếng Trung

70. Và000đ

5. Và Tiếng Đức

70. Và000đ

6. Và Tiếng Nhật

90. Và000đ

7. Và Tiếng Hàn

100. Và000đ

8. Và Tiếng Thái

200. Và000đ

9. Và Tiếng Tây Ban Nha

200. Và000đ

10. Và Tiếng Bồ Đào Nha

200. Và000đ

11. Và Tiếng Ý

200. Và000đ

12. Và Tiếng Hungary

230. Và00đ

B

Văn bản chuyên ngành

Theo thoả thuận

II

Dịch ngược từ tiếng Việt sang tiếng nước Ngoài

A

Văn bản thông dụng

1. Và Tiếng Anh

45. Và000đ

2. Và Tiếng Pháp

65. Và000đ

3. Và Tiếng Nga

70. Và000đ

4. Và Tiếng Trung

80. Và000đ

5. Và Tiếng Nhật

100. Và000đ

6. Và Tiếng Hàn

120. Và000đ

7. Và Tiếng Thái

220. Và000đ

8. Và Tiếng Hungary

250. Và000 đ

9. Và Tiếng Tây Ban Nha

220. Và000 đ

10. Và Tiếng Bồ Đào Nha

220. Và000 đ

11. Và Tiếng Ý

220. Và000 đ

B

Văn bản chuyên ngành

Theo thoả thuận

BẢNG GIÁ PHIÊN DỊCH

STT

Ngôn ngữ gốc

Thời gian

Giá (tại Hà Nội)

Hướng dẫn Du lịch

Giao dịch

Thương mại

Chuyên ngành

01

ANH

2 giờ

8 USD

15 USD

20 USD

1 ngày_ 8 tiếng

25 USD

50 USD

60 USD

02

PHÁP

2 giờ

8 USD

15 USD

20 USD

1 ngày_ 8 tiếng

30 USD

50 USD

60 USD

03

TRUNG

2 giờ

15 USD

20 USD

25 USD

1 ngày_ 8 tiếng

40 USD

70 USD

80 USD

04

NHẬT

2 giờ

20 USD

25 USD

30 USD

1 ngày_ 8 tiếng

60 USD

80 USD

100 USD

05

HÀN QUỐC

2 giờ

25 USD

30 USD

35 USD

1 ngày_ 8 tiếng

60 USD

100 USD

120 USD

06

THÁI LAN

2 giờ

25 USD

35 USD

40 USD

1 ngày_ 8 tiếng

70 USD

120 USD

150 USD

10

ĐỨC

2 giờ

15 USD

20 USD

25 USD

1 ngày_ 8 tiếng

45 USD

75 USD

85 USD

11

NGA

2 giờ

18 USD

20 USD

25 USD

1 ngày_ 8 tiếng

45 USD

60 USD

75 USD

Ghi chú_

Mức giá phiên dịch trên (không bao gồm 10%VAT) chỉ là mức giá chung. Và Tuỳ vào từng trường hợp cụ thể; chúng tôi sẽ đưa ra bảng báo giá chi tiết. Và — Trên đây là một số các ngôn ngữ thông dụng mà chúng tôi cung cấp dịch vụ phiên dịch viên. Và Nếu quý khách có yêu cầu ngôn ngữ khác xin liên hệ với phòng Dịch thuật của chúng tôi — Đối với Phiên dịch viên; nếu đi ngoài Hà Nội; khách hàng phải chịu mọi chi phí ăn ở; đi lại cho Phiên dịch.

bảng giá dịch thuật

dich thuat tieng nhat

dich thuat y khoa

dịch thuật website

http://blog.livedoor.jp/beehiep/archives/1023089196.html

Like what you read? Give Nguyen Quan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.