Ο ΕΦΚΑ έχει ανακοινώσει στην σελίδα του τον νέο πολυαναμενόμενο ΟΣΥΚ που περιλαμβάνει όλα τα νέα πακέτα ασφάλισης που έχουν ανακοινωθεί με εγκυκλίους του ΕΦΚΑ τον τελευταίο χρόνο.

Ο νέος ΟΣΥΚ βρίσκεται στην σελίδα:

Ολα τα πακέτα του νέου ΟΣΥΚ είναι διαθέσιμα από την υπηρεσία PaySlip.

Ασφαλιστικές εισφορές ΙΔΑΧ και Μόνιμων Μηχανικών Δημοσιου.

H μισθοδοσία των Μηχανικών που έχουν συμβάσεις σε δημόσιους οργανισμούς είναι αυτή την στιγμή μια πολύπλοκη υπόθεση.

Ο ΕΦΚΑ στην εγκύκλιο του 14/02/2017 ορίζει πακέτα κάλυψης για μισθωτούς απασχολούμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, τα 045 & 046 στον ΚΑΔ 0700. Στην ίδια…

Βάση του νόμου NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘM. 4387

Άρθρο 97

“Εισφορές επικουρικής ασφάλισης 1. Από 1.6.2016 και μέχρι τις 31.5.2019, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση στο Ε.Τ.Ε.Α. όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,5%…

Όπως κάθε χρόνο, ήρθε ο καιρός που οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας πρέπει να υποβάλλουν τα αρχεία βεβαίωσης αποδοχών (…) για την εκκαθάριση της εφορίας των μισθοδοτούμενων για το έτος που πέρασε.

Θέλουμε να παρουσιάσουμε μια σύντομη επισκόπηση των κύριων στοιχείων της υποβολής για να βοηθήσουμε τους εκκαθαριστές στην ολοκλήρωση αυτής της…

Το τελευταίο διάστημα ο ΕΦΚΑ πραγματοποιεί ημερίδα με τίτλο:

“ Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ των Δημοσίων Υπαλλήλων, Λειτουργών του Δημοσίου, Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας κ.λπ. και απεικόνιση της ασφάλισής τους στην ΑΠΔ η οποία πρέπει να υποβληθεί στον ΕΦΚΑ από 1/1/2017”.

Σας μεταφέρουμε κάποια βασικά συμπεράσματα που…

Από 1/1/2019 θα ισχύσουν οι νέοι κωδικοί φορέων και ΚΑΕ για τους Οργανισμούς που χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Πιο συγκεκριμένα από 1/1/2019

  1. Τροποποιούνται οι Ειδικοί Φορείς των Οργανισμών.
  2. Δημιουργούνται νέοι ΚΑΕ για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
  3. Τροποποιείται η δομή των αρχείων xml και των συγκεντρωτικών
    καταστάσεων μισθοδοσίας (Δ24).

Σε κάθε εταιρεία ή οργανισμό που εκδίδει την μισθοδοσία του στο PaySlip δίνεται η δυνατότητα online σύνδεσης πολυάριθμων χρηστών.

Κάθε λογαριασμός στο PaySlip είναι απολύτως προσωπικός και επιτρέπει στον χρήστη λειτουργίες ανάλογα με τον τύπο πρόσβασης που έχει. …

Στην ομάδα του PaySlip θέλουμε να δημιουργούμε εργαλεία που να βελτιώνουν πρακτικά ζητήμα και διευκολύνουν την καθημερινότητα.

Είμαστε περίφανοι για το γεγονός ότι, οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε είναι τέτοιες που μας δίνουν την δυνατότητα να μοιραζόμαστε ευρύτερα κάποια από αυτά τα εργαλεία που αναπτύσσουμε. Έτσι θέλοντας να ενισχύσουμε όσους εργάζονται…

Η συγκέντωση και η διαχείριση όλων των παραμέτρων μισθοδοσίας μέσα από μία εννιαία και ισχυρή πλατφόρμα όπως το PaySlip επιτρέπει πολλαπλούς τρόπους προβολής των δεδομένων σας ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.

Στο PaySlip δουλεύουμε συνεχώς για να εμπλουτίζουμε την “εργαλειοθήκη” των εκκαθαριστών μισθοδοσίας. Και αυτό γιατί θέλουμε οι εκκαθαριστές να…

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις οργανισμών που πληρώνουν τις διάφορες δαπάνες τους από περισσότερους από έναν φορέα. Όταν μάλιστα πρόκειται για δαπάνες μισθοδοσίας, οι διαφορετικές δομές αυτών των φορέων πρέπει να αντικατοπτρίζονται στα αρχεία της ΕΑΠ και στις αναφορές Λογιστηρίου.

Πολλαπλοί φορείς μέσα από ένα πρόγραμμα μισθοδοσίας

Στο PaySlip δίνουμε την δυνατότητα να διατηρείτε περισσότερες από μία λογιστικές δομές μέσα στο ίδιο πρόγραμμα μισθοδοσίας.

Μπορείτε από το ίδιο πρόγραμμα και για τους ίδιους μισθοδοτούμενους, να βγάζετε αρχεία ΕΑΠ για πληρωμές από διαφορετικούς φορείς επιλέγοντας κάθε φορά τον φορέα που είναι ο σωστός.

Support Payslip

www.payslip.gr — Online Μισθοδοσία

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store