Pri kalkulácií ešte netušíme, kde budeme potrebovať workshop a kde nie.
Tomáš Štrbák
21

To je zaujimave. Asi chyba kontext nacenovania, ale ak tomu rozumiem spravne (resp. ma usmerni), tak si to predstavujem tak, ze nieco nacenite s najlepsim vedomim, ale v priebehu sprintu sa to zmeni a potom to uz nereflektuje dohodnutu cenu?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.