Je hoeft als bedrijf niet alles zelf uit te vinden. Via allianties met start-ups krijg je snel innovaties op de werkvloer. Met deze jonge bedrijven werken we productief samen.

Interviews: Jette Pellemans | Fotografie: Erik Smit

Image for post
Image for post
Foto: Erik Smit

Nadav Keyson (26) van Riverside.FM
- Amsterdam
- Gestart in maart 2020
- Bijna duizend gebruikers
- Keyson volgde een master Digital Business aan de UvA, maar is per maart gestopt om zich volledig op Riverside te storten

De lancering van Riverside FM had geen betere timing kunnen hebben. De 26-jarige Nadav Keyson en zijn broertje Gideon (22) lanceerden de eerste week van maart hun start-up waarmee iedereen op afstand hoge kwaliteit interviews, video’s of podcasts kan opnemen. Nét op het moment dat iedereen door corona thuis moest gaan werken. Nadav Keyson: ’Holy shit, zeiden we tegen elkaar, dit is voor ons echt perfect! Tegelijkertijd leverde het ook stress op: we moesten ineens iedereen zo snel mogelijk benaderen.’ Dat betekende werken tot in de nachtelijke uurtjes, maar het resultaat mag er zijn. Waar Keyson mikte op honderd gebruikers in zijn eerste jaar, zit hij nu al bijna aan duizend klanten. En het zijn niet de minste. ‘Een vrouw stuurde vanaf haar privé-mailadres dat ze wel interesse had in Riverside. Ik liet haar het platform zien, deed mijn verhaaltje zoals altijd. …


Ze zijn collega’s, maar wetenschapsjournalisten Martijn Peters (VTM Nieuws) en Maarten Keulemans (de Volkskrant) treffen elkaar voor het eerst via Google Meet. Sinds corona leunt het publiek op hun verhalen om te weten hoe de dag van morgen eruitziet. Hoe verandert dit hun werk? Is de nerd nu echt onmisbaar?

Image for post
Image for post
Foto: Malou van Breevoort

Interview: Carolien Spaans | Fotografie: Malou van Breevoort

Tot een half jaar geleden was het wetenschapskatern een, even gechargeerd, verzamelplaats voor liefhebbers van fossielen, sterren, schaap Dolly-uitwassen en kunstmatige intelligentie. …


We hebben in korte tijd geleerd hoe je een webinar organiseert. Campus DPG Media geeft normaal gesproken trainingen op redacties over journalistieke vaardigheden en innovatie. Sinds de coronacrisis bieden wij alle trainingen in de vorm van webinars. Dit is wat we tot nu toe hebben geleerd over een succesvol webinar organiseren vanuit huis.

Wil je iets toevoegen, wijzigen of bekritiseren, graag! Je bereikt ons op campus@dpgmedia.be.

Voorbereiding

1 | Helder onderwerp
Bedenk ruim van tevoren waar je webinar exact over gaat en wat je wil vertellen.

2 | Regelmaat
Plan je serie webinars op een vaste dag en op een vaste tijd. Je zult zien dat wanneer je regelmaat creëert, mensen graag terugkomen. …

About

Susanne Poot

Content Manager bij Campus DPG Media

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store