Үнэн үү?? Худал уу??

Яг одоо би худлыг сонгомоор байна. Үнэн хэдий чухал ч, бүүр маш чухал ч би худлыг сонгож байна. Үнэн үргэлж намайг зовоох юм. Үнэн үргэлж намайг шархлуулах юм. Үнэнийг мэдсэнээр би шархалж, зовж байгаагаас биш би жаргаж, баярлаагүй, бас юу ч хожоогүй.

Би үнэнийг мэдчихээд мэдээгүй юм шиг байх хэрэгтэй юу эсвэл би тэр үнэнтэй нүүр тулах хэрэгтэй юу. Надад нүүр тулах хүч байгаа гэж үү???

Сул дорой өөрийгөө үзэн ядаж байна.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Suvdaa’s story.