Graphic Design Technologie

Gastsprekers

Henk Willems

Ik vond dit de meest interessante gastspreker. Misschien wellicht ook doordat ik zijn werk het meest apprecieerde. H. Willems vertelde over zijn loopbaan. Waar hij gestudeerd had, welk diploma hij had, waar hij eerst ging werken en waar hij is blijven werken.

Hij startte net als ons in een opleiding voor grafische vormgeving. 
Hij vertelde ons dingen waar ik nog nooit echt bij stilgestaan had.
Hij reist veel voor zijn job. Hij moet de gebieden waarvoor/waarrond de campagnes zijn bezoeken om zo een betere aanpak te kunnen hanteren. 
Hij geniet van zijn job zoals iedereen van ons zou willen kunnen blijven genieten van je job.

In de sector van grafische vormgeving en reclamebureaus krijg je te maken met verschillen tussen bepaalde begrippen die elkaar aanvullen. 
Reclamebureaus werken samen met grafiemediabedrijven, maar er is een verschil. Dit verschil gaf H. Willems weer door het verschil tussen branding en design. Branding is een onderdeel van design. Weerleggen waarmee het bedrijf bezig is en wat de klant met het product doet zijn kernideëen.

Branding heeft dan ook een langere levensduur dan design (5–10j…)
Hij raadde ons ook een boek aan van George Lois, “Damn Good Advice (for people with talent!)”.

Tijdens de lezing van deze gastspreker werd ook voor de eerste keer vermeld dat je met je diploma grafisch ontwerp niet ver komt. Het is je portfolio die je mogelijke werkgever moeten overtuigen. Hoe ouder, hoe meer ervaring, hoe beter je ook word. Naar verloop van tijd en veel oefenen en proberen werk je ook steeds sneller en doeltreffender.

Het gehele concept wordt veel belangrijker en word eerder dan logo bedacht. Eerst weten welke stijl je wil gebruiken en wat het associatieveld moet zijn met je campagne/merk/logo/…. Daarna pas een logo ontwerpen.

Doordat H. Willems zelf is wat wij (als studenten in onze opleiding) willen worden, heeft hij mij vooral geïnspireerd om de moed niet op te geven en te blijven doorzetten. Want zelfs hij vond zijn eerste prestaties niet zo schitterend.

Ben Urbain

Deze naam deed meteen een belletje rinkelen bij mij. Heel bekend grafisch ontwerper. De vormgeving van Pukkelpop is een van zijn meesterwerken, zo was hij vooral hierover bezig. Hij is dan ook vooral begonnen met vormgeving voor bands etc. Hij weet heel veel over één bepaalde doelgroep, of laat ons zeggen een bepaald genre.

Geertjan Tilmans

G. Tilmans is eerder een vormgever voor bewegende beelden of reclamespots. Het is een feit dat een vormgever de dag van vandaag over nog meer verschillende uiteenlopende skills moet bezitten om succesvol te zijn. Dit betekent dat je bereid moet zijn om altijd te willen bijleren en elke uitdaging aan te gaan. Want dit is ten slotte een beroep dat heel afhankelijk is van trends en nieuwe technologie. Dus je moet zorgen dat je van alles wat kent en steeds kunt bijleren. Deze gastspreker heeft me laten zien dat ik ook wel geïnteresseerd ben in meerdere aspecten van de vormgeving sector en dat is dan ook een must.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.