Jag är Sverigedemokrat.

Jag kommer inte att försöka övertyga dig. Istället kommer jag försöka få dig att förstå hur jag som helt ”normal” medborgare har valt att rycka en valsedel från SD och låta den glida ned i valurnan.

Kanske tycker du som icke-SD-are att min röst grundar sig i ett oinformerat samhällsengagemang och i förlängningen en cynisk människosyn.

Du förstår säkert samtidigt att den inställningen gör mig ursinnig eftersom jag är ohälsosamt van vid den.

Som sverigedemokrat eftersträvar jag folkgemenskap. Jag förstår att målsättningen kan uppfattas som både fascist och rasistisk. Kanske är den också det.

Ska människor få bo, arbeta och ägna sig åt förströelse men personer han eller hon föredrar?

Du har säkert vänner av alla färger och former. Men om du inte är statistiskt undantag så umgås du med personer som liknar dig.

Oavsett var du står ideologiskt eller värdegrundsmässigt vill jag att du ifrågasätter din roll i samhället.

Vilken typ av samhälle bor vi i och var bor vi om 10 år?

Människor är inte utbytbara. Istället våra traditioner traderats över generationsleden.

@äJag är en martyr. Ni hatar och bekämpar mig. Det är så jag ser mina motståndare

Världens resurser är ändliga. Det gäller både människor och resurser. Det innebär att jordens befolkning måste samsas kring det vi har

Jag vill bo och leva med svenskar. Och vad fan innebär det? Bra fråga! Jag känner personligen när jag befinner mig i en social situation bestående av svenskar.

Vem är svensk? Intressant fråga.

Sverigedemokratin är ofta förknippad med rasism. Vad är då rasism? Den mest neutrala beskrivningen av rasism är, enligt mig, hypotesen att em typ av folkslag är underlägsen en annan.

Är det möjligt att älska någon man inte känner

Att älska sitt land är att ta ställning.

År 2014 stod jag, liksom alla andra svenskar, inför ett val.

2014 gick jag pliktskyldigt ner mot vallokalen på st eriksgatan. Precis som med svalorna undvek jag valarbetarnas blick på rampen upp mot valurnorna. Sedan stod jag där. Valet stod mellan en fortsatt allians eller en

Like what you read? Give Svante Hultman a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.