Sviiter Creative Agency tegevjuht Erkki Pung selgitab, mida oodata alanud aastal veebidisaini trendide vallas ja mida peaks tähele panema.

Millised veebidisaini trendid toob kaasa 2018. aasta?

Teatud trendid kindlasti on uuele aastale vastu minnes olemas, kuid täpsete trendide ennustamine on nagu millegi ette nägemine ikka — mõned trendid võivad tekkida ka jooksvalt aasta sees, kui keegi oma…

X tähistab Sviitri selleaastast tähtpäeva — jah, me saame kümneaastaseks! Võtame nüüd mõne sõnaga olnud aasta kokku ning täname neid, kes meisse panustasid.

Kõigepealt annaksime üle meie suurimad tänusõnad kõigile, kes te meiega need kümme aastat olete olnud, uskunud meie lahendustesse ja hinnanud meie käekirja, suhtumist töösse ning tulnud meie…

Raasiku is a small and humble location in Harju county. They started the new schoolyear with a new building and we built them a new website.

Wouldn’t it be nice if schools could have a portal where everything is easy to find, the information is clear and everything is packed in a neat mobile-friendly case? The Raasiku Basic School has just that — go ahead, read their news, meet their classes and find their contacts quickly. All this is accompanied with lots of images, happy icons and eye-pleasing colours.

Client: Raasiku Basic School
Contact: Maarja Välimaa
Drone video: Pilvepiksel

Original can be found in Sviiter home page — http://www.sviiter.ee/portfolio/raasiku-basic-school

Raasiku on väike ja hubane kohake Harjumaal. Uuele kooliaastale vastu minnes sai sealne põhikool endale uue maja ning meilt ka uue kodulehe.

Oleks ju tore, kui ka koolid saaksid endale sellise veebikodu, kus kõik oleks kergesti leitav, info selge ning kõik kvaliteetses mobiilisõbralikus paketis? Raasiku Põhikoolil nüüd ongi — loe uudiseid, tutvu klassidega ning leia kiirelt kontaktid. Lisaks hulgaliselt pilte, rõõmsaid ikoone ning silmale pehmeid värve.

Klient: Raasiku Põhikool
Kontakt: Maarja Välimaa
Droonivideo: Pilvepiksel

Originaal Sviitri portfoolios: http://www.sviiter.ee/portfoolio/raasiku-pohikool

Videot luues ei saa ära unustada heli, kuid heli salvestamiseks on palju erinevaid lahendusi. Mõned neist on halvemad ja mõned paremad ning õige valimine on äärmiselt oluline, selgitas Veebimajutuse partner, Karl Hallik agentuurist Sviiter.

Kumb on video juures olulisem: kas pilt või heli?

Video tähendab ladina keeles “mina näen”. Seega ei peaks justkui tekkimagi küsimust, kas video juures on…

Loovbüroo Sviiter

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store