Donald Trump öppnar för en granskning av Kina.

Trump öppnar för Kina-granskning

USA:s president Donald Trump öppnar för en granskning av Kinas påstådda stöld av immaterialrätt.

- Det här är bara början, sade han, när han på måndagen gav i uppdrag till landets ansvarige för handelsfrågor, Robert Lighthizer, att bedöma ifall en utredning ska öppnas mot Kina eller ej.

Det handlar bland annat om de kinesiska regler som tvingar amerikanska företag att lämna över värdefull teknologi och information för att få tillstånd att bedriva verksamhet i landet.

Like what you read? Give Sweden Top News a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.