Ankomst till Cuijk

Som en del har noterat ligger jag långt efter i bloggen. Tänkte därför börja skriva bakifrån för att bättre beskriva nutid och då och då göra en historisk återblick för att kanske täcka hela resan.

Vi (kapten + Hugo) angjorde Cuijk i Holland tidig eftermiddag lördag den 17:e juni. Vi gick från Emmerich i Tyskland. Färd nedför Rhen i 3 knop + medström. Loggade 6,5 knop, navigatorn visade 9+ knop. Den snabbaste medelfart som Liv någonsin gjort. Jag är glad att vi valde att gå medströms. Pråmtrafiken var mycket livlig på Rhen, med pråmar i alla storlekar och med mycket varierad last. En hel del vågor pga svall och motvind. Rhen delade sig i Waal och Nieder Rhein. Vi tog till vä in på Waal mot Nijmegen. Något mindre trafik än på Rhen.

Strömmen i Rhen vid Nijmegen. Kallas Waal i Holland

Efter Nijmegen svängde vi vänster, från Waal och in på Maas-Waalkanal. En stor sluss och sedan in på kanalen. Kom så småningom till en sluss(?) som visade sig vara en säkerhetsport som det finns gott om i kanalerna.

Nijmegen från Waal

Tog till höger in på Maas och efter några hundra meter till vä in i Cuijk. Hamnade i en industrihamn efter en ny säkerhetsport mot Maas. Tog av till hö igen och in i ett sjösystem som måste vara konstgjort. Kollade runt lite och lade oss sedan i:

Möttes av hamnkaptenen Lam, (som bodde på sin egen båt 10 platser längre in,) som anvisade plats där båten ligger nu en vecka och väntar på kapten och nya jungmän.

Söndag 18: juni tillbringades med uppstädning av båten, kyltömning, packning inför kommande Mallisresa för kapten och hemresa för jungman Hugo. Sedan cyklade vi till Cuijk, 6–7 km. Där var LandRover möte med en del bilar och folk på torget. Vi kollade stadens historia (Romarna var här) och hamnade nästan på konsert i kyrkan innan vi besinnade oss och åt en sallad i stället innan vi cyklade tillbaka till hamnen. Tidig kojgång pga tidig avfärd måndag morgon till Schiphol. Lam skjutsade oss till stationen.

Säkerhetsport in i Cuijks hamn
Båtgranne i hamnen
Prisutdelning på den lokala kappseglingen
Show your support

Clapping shows how much you appreciated Livs tur mot Medelhavet sommaren 2017’s story.