Ankomst till Mallis

Måndag 19 juni kom jag till Mallis. Så fort jag anlände till hotellet började man hissa flaggspelet. Kan det vara en slump?

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Livs tur mot Medelhavet sommaren 2017’s story.