Fortsatt mot Hannover

Torsd 8 juni

Kraftiga strömmar in och ut ur hamnen när pråmarna går förbi. Pråmarna skjuter mkt vatten framför sig och det blir ett kraftigt sug bakom dom. Tidig avfärd med frukost under gång. Slussar up Uelzen slussen 23 meter. Personligt rekord.

Rejält hög sluss. 23 meter. Flytpollare, mittförtöjning. Slusspalnk. Går förvånansvärt enkelt.

Fortsätetr Elbe-Seitenkanal. Rak kananal med en del pråmar men i övrigt inte så mycket variation. Kanalen invigdes 1976. Den byggdes för att binda samman Hamburg och Mittelandkanal utan att passera Östtyskland.

Vi kommer så småningom till Mittelandkanal. Tar till höger. En av dom stora transportvägarna genom Tyskland. Dags att söka natthamn. Dom växer ite på trän när man har ett djupgående på 1,70. Vi försökte på flera ställen som enligt guideboken skulle ha tillräckligt djup. Verkligheten var dock annorlunda än boken och vi fastnade i leran ett flertal gånger. Det var dock mjuka stopp och lätt att komma loss. Tar till vä in på Stichkanal Saltzgitter för att få en lite lugnare övernattning för pråmarna längs kanalkanten. Hittar en öppning i kanalbanken, en smal, låg tunnel. Styr in med mkt låg hastighet. Där inne öppnar sig en fantastisk lagun med gott om platser. Vi lägger till i Heidanger Yacht Harbour. Fantastisk klubbrestaurang.

Liv i Lagunen i Heidanger Yacht Harbour
Fantastisk klubbrestaurang
Show your support

Clapping shows how much you appreciated Livs tur mot Medelhavet sommaren 2017’s story.