Bärförmåga i Drakar och Demoner

Nu när jag dragit igång en ny kampanj ville jag ha med bärförmåga. Något som inte finns i Riotminds senaste versioner av Drakar och Demoner. Därför tittade jag på olika andra system och valde att modifiera en version av Dungeons & Dragons.

Anledning till detta var att få till en viss form av realism och begränsa hur mycket mynt rollpersonerna kan bära med sig från skattkammaren.

Karaktärsdraget styrka avgör hur mycket vikt ens rollperson orkar bära och dra. Bär du över din bärförmåga får du en modifikation på allt din rollperson förter sig. Detta förutsätter att rollpersonen har rätt utrustning att bära sin prylar såsom en ryggsäck. Vikten är vad rollpersonen orkar att bära under längre tid, under en resa till exempel.

Vikterna på föremål har jag tagit från äldre versioner av Drakar och Demoner där vikter för alla föremål finns uppradade. Du har säkert en gammal bok med liknande vikter i någon utrustningslista som du kan använda.

Använder du något annat rollspelssystem såsom D20 kan du använda modifikationen från attributet styrka, alternativt sätta in de mellanvärden du behöver.