Haliho
Robi Robot
1

Köszi a kommentet!

Igen, töltjük a release notes-t. Fabric Beta-ban minden verzióhoz be lehet írni ezt a szöveget, és mivel az ügyfeleinknek is ezen a rendszeren keresztül adjuk ki az appokat, ezért alapvetően rá vagyunk kényszerítve, hogy töltsük rendesen.

A változások összegereblyézése pedig nem nehéz, hiszen a demo branch létrehozása előtt úgyis összemerge-eljük azokat a feature brancheket, amikre szükség van, és azok elnevezése alapján (szerepel bennük a ticket ID) könnyen összeállítható a a változások/újdonságok listája — egy sorban egy változás, ahogy szokás.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.