Massenger Enstitüleri

Dur bi 
- Twitter'da kim ne yazmış bakayım 
 - Instagram'da eklenen kahvaltı, kahve, kitap fotoları baş parmağıma felç inene kadar bi beğeneyim, kim ne hikaye atmış bi bakayım 
 - Snapchat'te yine kim kuçu kuçulu foto eklemiş, çarpılmış foto eşliğinde günaydın Demiş, spor salonunda terlemiş onda bi bakayım 
- Whatsapp'ta ki gruplarda çevirrilen goygoyu okuyup cevap yazayım, hikaye paylaşılanlara da bi bakayım 
- Facebook'ta kim ne yazmış, kim foto eklemiş, fotoların altına akrabaları yorum yazmış mı ?, Facebook'a da Hikaye Modu geliyormuş artık ona da bakarım

Derken

Kafadan 1 saat hikaye oluyor..Gün içerisindeki toplam süreyi tahmin edeceğim tabi. Dövlet artık buna bi çare bulmalı, hepsini bir araya toplamalı. Ömürden daha da önemlisi telefonun sarjı dayanmıyor, sonra kim ne paylaştı acaba diye priz ara dur ..

Kapanan Massenger Enstitüleri tekrar açılsın! ..

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.