Taco Oldenburger
Jun 7, 2016 · 7 min read

Het is tijd voor Apple Pay

Beste banken van Nederland, het is tijd voor Apple Pay.

Apple Pay werd op 9 September 2014 aangekondigd door Apple tijdens de jaarlijkse WWDC conference. Apple Pay is een betaaldienst die Apple aanbiedt aan gebruikers van iPhone en Apple Watch. Je voegt een credit of debit card toe op je iPhone, je bank verifieert de identiteit via mail, telefoon of via een bank-app, en je bent klaar om met Apple Pay te betalen. Vervolgens kan je overal waar het contactloos betalen symbooltje te zien is betalen met iPhone of Apple Watch.

“Volgens MasterCard zullen 80 procent van alle betaalterminals in Nederland het komende jaar geschikt zijn om contactloze betalingen via nfc te accepteren.”

Dat is dus ondertussen zo goed als overal in Nederland.

Een betaling doen stelt niets voor: Je houdt je iPhone of Apple Watch bij de terminal, je plaatst een vinger op de touchID sensor en via een geruststellend geluidje, of tap feedback op de Watch, weet je dat de betaling geslaagd is. Done. That’s it.

Security

Apple Pay werkt door het aanmaken van een unieke Device Account Number wanneer je een credit of debit card toevoegt aan de Wallet. Dit unieke nummer wordt opgeslagen op de Secure Element, een specifiek toegewezen chip in iPhone, iPad en Apple Watch. Tijdens een betaling wordt dit unieke nummer; een zogenaamde token, samen met een éénmalige transactie specifieke code; een cryptogram, gebruikt om de betaling te verrichten. Dit is overigens volgens de gebruikelijke EMV-standaard. Deze tokens worden verstuurd naar de contactless terminal via de NFC-chip in iPhone en Apple Watch, en als extra veiligheidslaag wordt om je vingerafdruk gevraagd via de touchID sensor. Met je vingerafdruk kan je verifiëren dat JIJ de persoon bent die deze betaling doet. Het afkijken van pin-codes is hiermee verleden tijd. Mocht je iPhone onverhoopt gestolen worden kan de dief er dus geen betalingen mee doen. Via Find My iPhone kan je jouw device opgeven als verloren/gestolen en vervolgens meteen de toegevoegde betaal kaarten blokkeren of uit Apple Pay wissen. Ook wordt digitaal zakkenrollen, een veelgehoord bezwaar tegen NFC-chips op bankpasjes, met Apple Pay onmogelijk. Bij Apple staan security en privacy hoog in het vaandel, dus slaat Apple geen betaalgegevens van je op.

Gemak

Apple Pay is nu al beschikbaar in de VS, Canada, China, Singapore, Australië en Groot-Brittannië. In Groot-Brittannië kan je in Londen Apple Pay gebruiken in het al het openbaar vervoer. In- en uitchecken met je iPhone of Apple Watch; erg gemakkelijk en je hoeft niet nog een single purpose pasje mee te nemen, een OV account aan te maken en iedere keer weer zorgen dat er genoeg geld op het pasje staat.

image by Synchios


Weerstand bij consumenten

Wanneer nieuwe technologiën beschikbaar komen is er vaak weerstand bij veel mensen, zie het beroemde filmpje uit 1999 waarin mensen op straat gevraagd wordt of ze het nut inzien van een mobiele telefoon. Maar als je duidelijk de vele voordelen toont en zorgt dat de nieuwe technologie direct zo goed als overal te gebruiken is zou Apple Pay wel eens heel snel een groot succes kunnen worden in Nederland.

Apple Pay heeft een aantal mooie voordelen voor de gebruiker; het is veel sneller (een aantal seconden), veiliger (geen pincode afschermen) en makkelijker dan pin en chip. Een pasje uit je portemonee vissen en die in de terminal plaatsen is een kleine moeite, maar voor mensen die eerst een portemonee uit de diepten van een tas moeten vissen of voor blinden, slechtzienden en gehandicapten kan Apple Pay een uitkomst zijn. Immer zijn veel technologiën puur gemaakt om kleine verbeteringen en gemak te bieden; denk aan automatische schuifdeuren, volume knoppen op een stuur in de auto en een afstandsbediening voor de TV.

Hoe makkelijk zou het zijn als je in de sportschool kan betalen met je Apple Watch en je portemonee gewoon in het kluisje kan laten liggen, of een flesje water kan kopen tijdens het hardlopen. Je hele portemonee niet hoeven mee te nemen op een festival, je kan immers je biertjes en net-niet-gare pannenkoeken afrekenen met Apple Pay. Als je naar het strand gaat kan je ook je portemonee thuis laten, ijsjes reken je af met je Watch of iPhone, niet meer zoeken naar kleingeld voor parkeerautomaten, openbare toiletten of drank automaten, gewoon betalen met de telefoon die je toch al bij je hebt.

image by Otiglobal

Mocht je iPhone gestolen worden of ben je hem kwijt geraakt dan kan je direct via iCloud inloggen en met Find My iPhone je iPhone blokkeren en alle Apple Pay kaarten blokkeren. In de tussentijd kunnen eventuele kwaadwillende niets zonder jou vingerafdruk of passcode. Apple Pay op Apple Watch werkt alleen zolang de Watch contact houdt met je huid en je de toegangscode hebt ingevoerd na het omdoen van de watch, zodra Apple Watch contact met je huid verliest is deze gelocked en onbruikbaar.

Contactloos betalen met je pinpas zoals nu al kan met pasjes van de meeste banken is superhandig en snel maar wanneer je deze pinpas verliest kan een kwaadwillend persoon gemakkelijk met dat pasje geld uitgeven totdat jij doorhebt dat je het pasje kwijt bent en je naar de bank belt om je pas te blokkeren, en daarna moet je wachten op een nieuw pasje.

Weerstand bij banken

Er zijn naar mijn idee een aantal redenen waarom Nederlandse banken moeite hebben om met Apple afspraken te maken over Apple Pay. Apple wil een percentage van de transactiekosten hebben. Transactiekosten (de kosten van het pinnen) waar banken veel geld aan verdienen. Geruchten gaan dat dit bedrag in de VS rond de 0.15% procent ligt, in Groot-Brittannië ligt dit percentage waarschijnlijk lager door EU-regelgeving. Banken zijn er natuurlijk niet happig op een fee aan Apple te betalen voor het faciliteren van transacties. Als de Nederlandse banken Apple Pay in Nederland tegenhouden omdat ze de bottom line, miljarden winst, belangrijker vinden dan moderne service en diensten voor hun klanten, dan is dat een goede reden om eens te gaan kijken of je kan overstappen naar een bank die juist klanten en moderne diensten voorop stelt, zoals bunq. Massaal overstappen naar de eerste bank die Apple Pay gaat ondersteunen is ook een goed signaal.

Een andere reden is dat Apple met Apple Pay feitelijk een schakel wordt tussen de klant en de bank en daarmee invloed krijgt over betalingen die klanten van banken doen. Nu is dat nog simpelweg door een iPhone te gebruiken om te betalen maar in de toekomst kan Apple Pay uitbreiden en meer diensten gaan aanbieden waardoor banken wellicht klanten of delen van hun diensten verliezen aan Apple.

Hier staat tegenover dat fraude kosten omlaag zullen gaan (veiligere betalingen) en banken potentieel veel nieuwe klanten kunnen aantrekken door deze fantastische nieuwe service te bieden. De eerste Australische bank die besloot Apple Pay aan te bieden zag een flinke toename in klanten.

Australian bank ANZ earlier this month observed a 20 percent spike in online credit card and deposit account applications after announcing support for Apple Pay.”

Twintig procent! Dat zijn een hele hoop nieuwe klanten. Genoeg reden voor de andere grote Australische banken om zich achter de oren te krabben en de onderhandelingen met Apple snel vlot te trekken.

Apple Pay biedt nieuwe mogelijkheden voor winkeliers: voornamelijk grote winkels zoals Albert Heijn en H&M hebben veel baat bij inzicht in uitgaven patronen van klanten. Door Apple Pay en de tokenisation zullen winkeliers geen directe link kunnen leggen tussen betalingen en klanten maar hier biedt Apple een mooie kans voor de winkelier. Een klantenkaart, zoals een bonus-kaart, kan aan Apple Pay gekoppeld worden en automagisch meegestuurd worden tijdens een betaling. Albert Heijn kan dan, mits je dit bewust kiest, jouw aankopen volgen. In ruil hiervoor krijg je persoonlijke aanbiedingen, een beter passend aanbod in de winkel en eventuele andere voordelen die de Albert Heijn wil aanbieden. Dit zou een eerlijke ruil zijn tussen de klant en de winkelier in plaats van de schimmige manier waarop sommige winkelier nu aan deze gegevens proberen te komen.


Kortom

Het is tijd voor de moderne banken in Nederland om te laten zien dat ze de nieuwste en veiligste service willen bieden aan klanten.

Nog steeds komen meerdere Nederlandse banken negatief in het nieuws door bijvoorbeeld investeringen in kolen of de handel in wapens, kritiek op nieuwe apps, en gebrek aan innovatie. Een uitgelezen moment om een service te bieden aan klanten die bedoeld is om de privacy en security van betalingen van klanten te verbeteren. Het is tijd voor Apple Pay in Nederland.

De eerste bank die Apple Pay gaat aanbieden wint in ieder geval mijn schamele paar euro’s. Op maandag 13 Juni is Apple’s jaarlijkse WWDC, de World Wide Developer Conference, deze conference wordt gebruikelijk afgestoken met een keynote. Dit jaar hoop ik dat de verrassing niet gaat over nieuwe iPhones of MacBooks maar over de Apple Pay lancering in Nederland. Het zou fantastisch zijn als de Nederlandse banken allang klaar staan om Apple Pay uit te rollen. Wie hoopt er met me mee?

Taco Oldenburger

Written by

Crypto enthousiast. Anti-capitalist.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade