Kā taksometri aprēķina cenu par braucienu?

Ikdienā, darbojoties taksometru pakalpojumu nozarē, aizvien uzzinām daudz interesanta un noderīga par šo visiem tik pazīstamo pakalpojumu. Esam nolēmuši dalīties savās zināšanās un publicēt rakstus, lai kliedētu neskaidrības vai vienkārši sniegtu padziļinātu ieskatu par jau zināmo. Iepriekšējā eksperimentā — rakstā analizējām patiesās auto īpašnieka izmaksas par vienu nobraukto kilometru. Šoreiz esam nolēmuši Jums parādīt, kā veidojas cena par braucienu ar taksometru.

Kā taksometri aprēķina cenu par braucienu?

Vai pēc brauciena ar taksometru esat domājis, kāpēc cena par braucienu nereti atšķiras pat tad, ja braucat pa ierasto maršrutu? Pārsvarā gadījumu šī atšķirība ir niecīga un Jūs pat to nepamanāt. Tā kā cenas atšķirība tomēr pastāv,mēs to izskaidrosim.

Brauciena cena sastāv no 1 pastāvīga un 2 mainīgiem rādītājiem.
Nemainīgais: nolīgšanas, jeb iekāpšanas maksa;
Mainīgie:
1) cena par km, kas atkarīga no izvēlētā maršruta;
2) cena par laiku, ko pavadāt mašīnā.

Tieši pēdējais rādītājs — cena par laiku — ietekmē to, vai brauciens pa ierasto maršrutu sastrēguma stundā maksās dārgāk nekā nakts stundās, kad ielas ir daudz tukšākas.

Kur brauksim?

Izvēlētais maršruts: Brīvības piemineklis — Tirdzniecības parks Alfa
Kopējais maršruta garums: 6,8km
Brauciena ilgums — viegla satiksme: 14min
Brauciena ilgums — intensīva satiksme: 18min*
*Brauciena ilgums pēc Google Maps datiem. Intensīvas satiksmes apstākļos tas var būt arī ilgāks.

Taxi Pocket taksometru pakalpojumu tarifi:

Cena par km: 0,36 €

Iekāpšana: 0,70 €

Laiks: 0,14 €/min

Cena par braucienu Brīvības piemineklis — TC Alfa vieglas un intensīvas satiksmes apstākļos

Pat 4 minūšu atšķirība braucienu līdz Alfai sadārdzina par 0,50 €, kas var šķist savādi, ja iepriekšējā dienā brauciens bija lētāks. Ceram, ka šī informācija būs noderīga ikvienam no Jums gadījumā, ja kādreiz braucot pa vienu un to pašu maršrutu sastapsities ar cenas atšķirībām.

Aprēķiniet aptuvenu brauciena cenu jau pirms taksometra pasūtīšanas ar Taxi Pocket mobilo aplikāciju taksometru izsaukšanai!

Raksta autors: Tadas Jurelevičius, Taxi Pocket dibinātājs un galvenais izpilddirektors

Like what you read? Give Tadas Jurelevičius a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.