Saulės medžioklė

Visai neseniai lankiausi Švedijoje, labai nustebino klimatas. Stereotipiškai maniau, kad šiaurės šalys skendi tamsoje, žmonės depresuoja ir jose galima gyventi tik dėl pinigų.

Ir še tau, nusileidžiu Skavskoje, o akis spigina saulė. Vilniuje savaitėmis ji neišlysdavo iš po debesų.

Tuomet nevalingai pasitikrinau telefono programėlę ir nustebau, tuo metu kai Stokholme spigina saulė Vilnius pilkas.

Atsidarau Oslą, ir ten saulėta. Pasikliauti gyventojų atsiliepimais sudėtinga, jiems visuomet šalta ir mažai saulės, todėl mėginu gūglinti. Dėl šaltinių nesu tikras, bet vaizdelis nekoks.

Tinklapyje https://www.currentresults.com/Weather/Europe/Cities/sunshine-annual-average.php

galima panaršyti po miestus ir sostines ir palyginti kas gauna daugiau saulės valandų:

Mūsų mylimo Vilniaus rezultatai:

Nagi lyginu jį su Stokholmu:

Nekažką, 233 valandomis mažiau, tai labai apytiksliai 19,4 saulėtų dienų.

Na galvoju, norvegai tai tikrai gaus į kailį.

O ou, vėl grampy feisas, net ir norgai Osle gauna 80 valandų daugiau. Na tai grubiai 6,7 saulėtų dienų.

Tada perėjau ant Latvių, Estų.

169, ne kažką..

Ir čia nelabai.. 195 valandos.

Patikrinau Reikjavika ir baigiau tyrimą..

Na nors čia…Bet kažkaip neguodžia..

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.