Čeští učitelé— všechno špatně (pokračování)
Tadeáš Kula
83

valizzle Děkuji za komentář! Hlavně o to jde, aby učitelé nebrali “učitelství” jako práci. Ono je to podle mě spíš poslání. U nás na škole to je tak 50/50, ale spíš mě štve, jak se pořád jede jenom podle osnov a tuhle knížku musíme sjet a tohle bude u maturity- nešlo by ty hodiny dělat jinak, zajímavěji, jít jinými cesty k tomu, aby to studenti pochopili? Jenže všechno souvisí se vším, to není jen o učitelích, ale tak nějak o všem co se školousouvisí. Tak třeba naši děti už to budou mít zajímavější, ale kdo ví… jestli se něco nezačně měnit, tak to nikam nesměřuje.

Jinak na základce jsem měl také snad jen jednu učitelku, paradoxně mladou, ostatní jeli stereotyp.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.