ผมเลือกแล้ว #TeamAngular2 + Ionic2 ครับ
Pong Prolearning Preecha
1

ผมก็เลือกแล้วเช่นกันครับ 555+ แม้จะคนล่ะทางแต่จุดหมายเดียวกันครับ