Mis on ühist saarlastel ja Uus-Meremaa päriselanikel maoori’del?

Ma olen põline saarlane, kohe mitu põlve saarlane, kuid klassikalist saare murrakut ei ole ma kunagi evinud. Võibolla on põhjuseks minu ajalehes korrektorina töötanud vanaema või minu väga head eesti keele õpetajad või miski muu, kuid inimesed on alati üllatunud, kui ütlen, et olen saarlane. “Aga Sul ei ole ju Saare murrakut!” on tavapärane vastus. Endiste kolleegide sõnul pidavat see kratt mu seest välja tulema siis, kui ma midagi väga emotsionaalset räägin ☺ Võimalik!

Aga see murrak on mulle alati südamelähedane ja ajab iga kord muigele, kui seda kuskilt kuulen. Õnneks ei olegi see minust nii kaugel, sest minu meelest räägivad Uus-Meremaa põliselanikud täpselt nagu saarlased, ainult inglise keeles ja see ajab mind iga kord nii kohutavalt naerma ja teeb olemise kohe palju soojemaks ning kodusemaks..

Vaata ja võrdle ise!

Saare mees

Maoori mees

Kas pole mitte nunnud mõlemad? ☺

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.