Chính sách tiền tệ, những sự kiện trôi qua lặng lẽ

Vào ngày 19 tháng 6 trong e-mail cho phóng viên VnEconomy, giám đốc phòng nghiên cứu của một ngân hàng thương mại cho biết ông đã “lệch” tốc độ về tỷ giá hối đoái.

“Tôi đã cá cược với một số người mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tăng giá mua vào USD vào cuối tuần đầu tiên của tháng Sáu, trước khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất nhưng đã đi chệch hướng, Ông nói.

Tình hình chính sách đã được lên kế hoạch, phần còn lại là thời gian. Ngân hàng Nhà nước cuối cùng đã tăng giá mua vào đồng đô la, sau khi Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất trong một vài ngày. Tùy chọn này được người đọc đọc cho sự thận trọng của chính sách, lựa chọn phản ứng của sự ổn định thị trường.

Trước đó, vào tháng 4 năm 2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng lặng lẽ tăng giá mua USD, nhưng cho đến ngày hôm sau các phương tiện truyền thông mới nhận được thông tin liên lạc đại chúng.

Tỷ lệ chính sách một năm trở lại đây là chủ động trong lặng lẽ như vậy. Kết quả cũng không lấp lánh, ồn ào. Mục tiêu là, người điều khiển tích cực kiểm soát và lures thị trường, tỷ giá hối đoái đến đích mong muốn.

Và hơn nữa, sự kiện kết nối sự kiện, tuần vừa qua Ngân hàng Nhà nước đã trở lại để mua bằng ngoại tệ. Thông tin lấp lánh và ồn ào cũng không phải là như vậy, và dự trữ ngoại hối quốc gia tiếp tục tăng.

Ngoài những người tham gia trực tiếp trên thị trường, hoạt động mua bán không được đề cập trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Kể từ đầu năm, thâm hụt thương mại đã cao. Tuy nhiên, tỷ giá USD / VND vẫn ổn định, thậm chí là quá ổn định do động lực hỗ trợ xuất khẩu. Thâm hụt thương mại cao, hoặc thâm hụt cán cân, nhưng việc mua ngoại tệ tăng dự trữ ngoại hối cho thấy.

Có một tính toán dẫn đến việc giữ ngoại tệ giảm, sự dịch chuyển vốn từ USD sang VND trong dân số đã thể hiện (?). Có một thành phần quan trọng mà tỷ giá USD vẫn giữ mức 0% / năm.

Và cho đến nay, cơ chế trần lãi suất 0%, được đặt trong sự tăng lãi suất liên tục của Fed, đã không cho thấy mối lo ngại trong thời gian qua rằng các quỹ nước ngoài có thể bị đảo ngược.

Trên thực tế, VnEconomy đã hỏi tại kênh giám sát của Ngân hàng Nhà nước, vốn nước ngoài có tính linh hoạt cao như đầu tư vào thị trường chứng khoán thậm chí là người mua ròng, ước tính nửa đầu năm nay cao hơn đáng kể so với cùng kì năm 2016.

Mua bằng ngoại tệ, đồng tiền là đồng Việt Nam phát hành. Trong bốn tháng qua, Ngân hàng Nhà nước đã không sử dụng công cụ phát hành hóa đơn để hấp thụ đồng Việt Nam, cho đến nay đã mở được kênh hỗ trợ thế chấp mặc dù hệ thống các tổ chức tín dụng đã tự cân nhắc. Do thanh khoản dồi dào, dư nợ hỗ trợ hiện tại chỉ còn 50 tỷ đồng, nhiều nhà quản lý đang cho vay nhưng “không”.

Cùng với tình hình thanh khoản và vốn, lãi suất liên ngân hàng tiếp tục giảm mạnh từ hai tháng trước và ổn định ở mức thấp, chẳng hạn như lãi suất qua đêm ở mức 2–2,4% / năm.

Các hoạt động, hoạt động và sự phát triển của việc liên thông, cùng với các quan điểm khác của Ngân hàng Nhà nước: điều phối và hỗ trợ một hợp phần của chính sách tài khóa.

Trong nửa đầu năm 2017, việc phát hành trái phiếu chính phủ đã diễn ra suôn sẻ, phản ánh trong việc huy động và lãi suất. Ồn ào và lấp lánh, kênh này dẫn đến việc phối hợp và điều tiết chính sách tiền tệ.

Một trong những giá trị là rõ ràng. Nhìn về tuần, phiên đấu giá điển hình vào ngày 21 tháng 6, Kho bạc Nhà nước gần như huy động được 100% khối lượng đấu thầu của chính phủ (6,500 tỷ đồng); Cụ thể, lãi suất tiếp tục giảm, như trong năm năm chỉ còn 4,9% / năm.

Nhìn lại hơn một năm trước, ngân sách nhà nước đã phải trả một khoản phí huy động lên đến 6,4% một năm trong kỳ, bây giờ giảm xuống rất sâu xuống chỉ còn 4,9%. Đây cũng là triển vọng lãi suất trung và dài hạn của các doanh nghiệp nói chung trong tương lai gần.

Trong thời gian tới, cùng với sự ổn định vốn và thanh khoản ổn định và tốt cho đến nay cho hệ thống các tổ chức tín dụng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng đã đặt kỳ vọng tại diễn đàn Quốc hội. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng: với việc giải quyết nợ xấu đi vào thực tế, lãi suất có nhiều cơ sở hơn để mong đợi sự suy giảm hơn nữa.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.