Hộp gấm đựng vòng tay phong thủy giá tốt, đầy đủ kích thước

Hộp gấm đựng vòng tay cao cấp

- Phù hợp đựng các loại vòng tay trầm hương, vòng tay phong thủy

- Bỏ chiếc vòng tay vào nhìn rất sang.

- Phủ bên ngoài lớp vải gấm cao cấp màu sắc như hình

  • Kích thước loại 1: 10 x 10 x 4 (cm)
  • Kích thước loại 2: 12 x 12 x 4 (cm)

Mua hộp gấ, đựng đồ phong thủy ở đâu giá tốt

Chúng tôi là nhà cung cấp hộp gấm đựng vòng tay lớn nhất tại Việt Nam.

  • Số điện thoại: 0962927825 — Ms Phương

Mẫu hộp gấm đựng vòng tay đẹp

Số lượng:10–99 hộp: 16.000VND/hộp

Số lượng 100–499 hộp: 15.000 VND/hộp

Nguyễn Thanh Thiện Tài

CEO — Founder của Compa Marketing. Chuyên gia Internet Marketing với 7 năm kinh nghiệm.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store