Đồng hồ thạch anh hay đồng hồ cơ khí?

Mẫu đồng hồ gắn bó với cuộc sống phát triển của con người từ xưa tới bây giờ. Thế nhưng nhìn chung với hai mẫu đồng hồ là đồng hồ thạch anh và đồng hồ cơ khí.

Đồng hồ cơ khí truyền thống với căn nguyên từ thế kỷ thứ 14. cái đồng hồ cơ khí được phân phối bởi một lò xo vết thương và sự thăng bằng bánh xe điều chỉnh thời kì. ngoài ra việc phát minh ra đồng hồ thạch anh vào những năm 70 đã cai trị thị phần đồng hồ. bữa nay, 90% của hồ hết các đồng hồ được phân phối là đồng hồ thạch anh. Đồng hồ thạch anh là tốt hơn, xác thực hơn, đáng tin cậy và đề nghị bảo trì ít hơn. Đồng hồ thạch anh là 60 lần chính xác hơn đồng hồ cơ khí. một cái đồng hồ thạch anh mất hoặc đạt 1 giây một tuần khi mà 1 dòng đồng hồ cơ khí sở hữu thể mất một phút 1 tuần. Điều này được chuyển tới ko chuẩn xác to hơn chỉ cần khoảng dài của thời gian. Trong 1 tháng bạn sẽ mất 4 giây cho 1 cái đồng hồ thạch anh trong khi 1 cái đồng hồ cơ khí mất tới 4 phút trong một tháng. những tinh thể thạch anh là chuẩn xác bởi vì những động dao cực cao lên tới 32.768 chu kỳ mỗi giây.

Đồng hồ thạch anh sở hữu vài bộ phận di chuyển. phòng ban đi lại gây ra ma sát và hao mòn và kết quả là họ dễ bị phân hủy. Bởi có phần ít di chuyển thạch anh đồng hồ ko với sự cố thường xuyên như đồng hồ cơ khí. tuy nhiên, những bánh xe lửa của 1 chiếc đồng hồ cơ khí là dưới chuyên chở liên tục trong khoảng chủ động khi mà các bánh xe lửa trong một loại đồng hồ thạch anh là ko thuộc bất kỳ tải.

Đồng hồ cơ khí cũng đòi hỏi phục vụ ba năm một lần để giữ cho đồng hồ khiến cho việc trong tình trạng thấp và cho thời kì chính xác.

Đồng hồ cơ khí đòi hỏi phải nói quanh lên mà cung ứng năng lượng dự trữ 40 giờ. một chiếc đồng hồ tự động dựa trên sự di chuyển của cổ tay để nâng cao sức mạnh bản thân. Nhưng vẫn còn, ví như bạn không mặc toàn bộ thời gian và chỉ mặc đôi khi, bạn sẽ sắm ra thời gian trên đồng hồ đã giới hạn lại và bạn cần phải điều chỉnh thời gian. một loại đồng hồ thạch anh được hỗ trợ bởi 1 pin liên tục được hỗ trợ và thời gian xác thực cho đa số các thời kì và ko cần điều chỉnh thời gian. kèm theo bạn không cần phải đổi thay pin sau 2–3 năm.

Đồng hồ cơ khí sở hữu tuổi thọ dài hơn so có đồng hồ thạch anh. 1 chiếc đồng hồ cơ khí với thể kéo dài vô thời hạn mang chăm nom và dùng cho. Nên nó phá vỡ vạc, các phòng ban luôn với sẵn để sửa chữa. một chiếc đồng hồ cơ khí có thể phát triển thành một thu và nó có thể lấy trị giá bán lại cao do hi hữu với của nó. 1 mẫu đồng hồ thạch anh, mặt khác có tính năng mạch điện tử với tuổi thọ hạn chế. Bạn không thể sửa chữa nó bởi vì những linh kiện điện tử cho nó sẽ là lỗi thời rồi.

rốt cục, một chiếc đồng hồ cơ khí chống chịu thời tiết kém hơn đồng hồ thạch anh toàn bộ. Đây là điểm cốt lõi để bạn chọn lựa loại đồng hồ.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.