Lịch sử thăng trầm của ngành đồng hồ thế giới

Dưới đây là một dọc những mốc thời kì của đồng hồ từ xưa cho tới hiện tại. Bạn sẽ ngạc nhiên lúc đọc xong bài này cho mà xem.

Trước 1600 — Vấn đề chính là sức mạnh lái cái đồng hồ chạy được trọng lượng cân bằng. Điều này đã khiến cho nó cạnh tranh để thực hiện chúng tiếp giáp với.

1524 — Henlien được trả mười lăm florins cho 1 gilt xạ hương táo với 1 dòng đồng hồ. Đây là ngày trước tiên của cung cấp đồng hồ mà được biết tới.

1548 — đồng hồ khác xuất hiện và có nhẽ là tiếng Pháp hoặc Đức trong nguyên nhân.

1575 — Thụy Sĩ và các sản phẩm tiếng Anh bắt đầu xuất hiện. Đây là thời kì của hầu hết những tiến bộ và đổi mới. Máy đồng hồ trước tiên được làm bằng thép và sau Đó đồng. Họ là đồng hồ sắp thẳng ko sở hữu số dư và được thẩm định cao ko chuẩn xác. Việc dùng các xoắn lá mùa xuân chính khởi đầu. Điều này cho phép sức mạnh của 1 phong trào mà ko treo tạ. những mảnh này là không đáp ứng về độ chính xác của họ.

1600–1675 — Đây là thời đại của trang hoàng. Đồng hồ đã phát triển thành chi tiết của một trang trí và đồ trang sức mảnh chứ không phải là chức năng. hình trạng của các trường hợp thay đổi từ xi lanh trống to có nắp đậy, để 1 trường hợp tròn mang bản lề, nắp vòm ở mặt trước và mặt sau. Champleve men và trường hợp nhẹ nhàng đầy men màu xuất hiện.

1620 — những tinh thể thủy tinh đã được trang bị cho những trường hợp như là 1 thay thế cho kim khí tiêu biểu bìa đục. Kính là mờ và cho phép chủ sở hữu để xem thời gian mà không cần lấy ra khỏi bao. Để thiết lập đồng hồ và xem thời kì, bìa phải được mẫu bỏ.

1625 — đồng hồ Plain xuất hiện như là kết quả của phong trào Thanh giáo.
Sau 1660 — Fancy hình và nghiêm trang đã được nhận ra chủ yếu vào đồng hồ nữ.

1675 — Sự cân bằng xoắn ốc mùa xuân đầu tiên được dùng trong đồng hồ. Sự chính xác bây giờ đã được đo bằng phần độ như trái ngược sở hữu các phần phân đoạn của giờ. Điều này khiến tăng độ chính xác gây ra thợ đồng hồ để phục vụ một quay số mà mang 1 mẫu kim phút và được chia phút.

1675 — Charles II giới thiệu áo gilê mang túi. Đàn ông hiện tại thực đồng hồ của mình trong túi của họ hơn là trên một mặt dây chuyền.

1704 — Dullier và Debeaigre lớn mạnh 1 phương pháp dùng đồ trang sức như ổ bi.

1715 — Sully phát hiện ra rằng việc tạo một bồn rửa nhỏ tiếp giáp với mỗi lỗ sẽ giữ lại dầu vì sức căng bề mặt.

1725 — Nó đã được phổ thông để tìm 1 endstone viên kim cương lớn ở các vòi nước.

1750 — Tên của người thợ đồng hồ không bao giờ xuất hiện trên mặt số đồng hồ cho đến bây giờ.

1761 — John Harrison làm cho 1 loại đồng hồ rất chính xác nó đã được tiêu dùng để đo độ kinh trong suốt chuyến đi biển.

1775 — Champleve hiện giờ là thảng hoặc.
Purrelet khởi đầu cung cấp đồng hồ lên dây tự động.

1780 — Rareguel phân phối các chiếc đồng hồ.

1800 — những chronometer túi là một mẫu đồng hồ sở hữu sẵn và xác thực.

1814 — Massey là người trước tiên dùng 1 push hoặc máy bơm có 1 loại giá mà hoạt động bằng cách thức đẩy các mặt dây chuyền mà bật một ratchet cơ bản hoặc đi bát.

1850 — Hoa Kỳ là người trước hết sử dụng cung cấp hàng loạt có kết quả khác nhau

1900 — những tiến bộ đã được thực hiện trong luyện kim. Điều này là sự có mặt trên thị trường của lò xo cân bằng trên bờ hồ trước hết.

1952 — dòng đồng hồ cho ác quy đã trở nên mang sẵn.

1970 — mẫu đồng hồ điện tử đã rất thành công.

ngày nay, đồng hồ đã biến chuyển phần lớn hình dáng khác nhau, bên cạnh đó nhìn chung chúng đều nhằm đem lại ích lợi và sự thuận tiện cho con người.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.