Wielka liczba

Wybieram odrzucając, bo nie ma innego sposobu,
ale to, co odrzucam, liczebniejsze jest,
gęstsze jest, natarczywsze jest niż kiedykolwiek.

David Mitchell w książce pt.: “Atlas chmur” stworzył świat, wobec którego najszybsza myśl, jaka przychodzi do głowy, to ta, że nic nie dzieje się przypadkiem. 
Zestawienie ze sobą kilku, na pierwszy rzut oka, nie powiązanych historii, dziejących się na przestrzeni różnych epok, ma za zadanie nam uzmysłowić, jak przeszłe czyny, nawet te najbardziej błahe, mogą mieć ogromny wpływ na nasze dalsze egzystowanie.

Z dziejowością tych decyzji jednak jest trochę tak, jak z podświadomością. Niekoniecznie potrafimy nad nimi panować, a przez większość czasu po prostu nie zwracamy na nie uwagi, chyba że w momencie, gdy budzimy się na świeżo po dziwnym i niewytłumaczalnym śnie, starając się bezowocnie dojść do jego sensu i znaczenia dla dalszego toku dnia.

Gdyby się tak głęboko zastanowić zarówno nad przesłaniem książki, jak i ludzką wyobraźnią, szczególnie aktywną podczas nocy, może się okazać, że nasza rzeczywistość faktycznie bywa kształtowana (przeciwstawnie) przez nierzeczywistość i czynniki z pozoru nieistotne. 
Podejrzewam, że niejednemu z nas zdarzają się sytuacje, znane pod magicznym terminem “deja vu”, gdy nagle stajemy jak osłupieni, bo wydaje się nam, że przed chwilą popełniona czynność była wcześniej przez nas przewidziana.

Ale żeby nie wchodzić w tematykę często traktowaną jako zbyt fikcyjną ani nie zabierać głosu w sprawach, w której lepiej wypowiedzą się specjaliści, pozwólcie, że cały ten proces nazwę przez siebie, a raczej zinterpretuję na swój sposób pod tytułem “Wielka liczba”.

Wielka liczba będzie określeniem sumującą ludzi, ich przeżycia, spuściznę, którą pozostawili po sobie w formie ustnej czy pisemnej, a którą każdy człowiek przyswaja w innym okresie, w innych kontekstach.
Taką Wielką Liczbą będzie szereg emocji i uczuć, które pchają człowieczeństwo do prowokowania potężnej ilości zdarzeń, a co za tym idzie, do kreowania myśli- wyznaczników interpretacji, które z kolei przetwarzane przez następne pokolenia powodują kolejne i kolejne.
Tym samym tworzy się łańcuch wydarzeń, ale analizowany od podstaw sprawia, że w jakiś sposób także zatacza koło życia.

Nic nie dzieje się przypadkiem, bo sami, najczęściej nieumyślnie, inicjujemy powstawanie nawet czegoś takiego, jak “zbieg okoliczności”.

Aby nie ujmować sprawy tylko od jednej strony, można zadać sobie pytanie “a co z losem, kołem fortuny, łutem szczęścia?”
Chcę tu się usprawiedliwić, że nie dążę do tego, by stawiać jednoznacznej tezy, bo wszystko przysłowiowo ma “drugą stronę medalu”.
Sam nadziewam się na wiarę w różne, nierzadko niewyjaśnione zjawiska, tak jak kiedyś wierzyliśmy w Świętego Mikołaja czy to, że zabawki ożywają, gdy pozostawiamy je same w pokoju.

Wielka Liczba to moja w pół osobista, w pół publiczna odpowiedź na kwestię przypadku. 
Dlatego też, odwołując się do cytatu z początku posta- wybieram odrzucając przypadek, choć wielość z góry niezaplanowanych przeze mnie postanowień zaniosła mnie w ten niesamowity punkt życia, w którym się obecnie znajduję.

I chociaż rozważania te są obecnie natarczywsze, niż kiedykolwiek, trzeba pamiętać też, że

Życie trwa kilka znaków pazurkiem na piasku

więc przypadkowo lub nie- narysujmy ich jak najwięcej!

Post na podstawie i luźnej nadinterpretacji wiersza Wisławy Szymborskiej pt.: “Wielka liczba”, z którego pochodzą powyższe cytaty.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.