Start up Callback Function?

โดยปกติการเขียนโดยทั่วไปในสากลโลกนิยมนั้นมีหลายวิธีหลายรูปแบบ ผมขอเรียกหลักๆว่า Asynchronous กับ Synchronous

รูปแบบของ Synchronous การเขียนโปรเเกรมธรรมดาทำงานจากบนลงล่างทำงานตามลำดับส่วน เช่น C++ C# อะไรพวกนั้นไม่ขอพูดถึงเเล้วกันนะครับ

เเต่มีอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจมากเเละกำลังของโลกอยู่ทุกวันนี้ นั้นก็คือ JavaScript ถามว่า JavaScript จัดอยู่ในหมวดไหนผมขอตอบเลยว่าจัดอยู่ใน Asynchronous นั้นเอง ซึ่งเราจะมาดูกันว่าเเล้วมันเกี่ยวอะไรกับ JavaScript

ปัญหาของการทำงานผิดพลาดของ Function ?

ของทดสอบการทำงานของ JavaScript โดยใช้ Code ชุดนี้ล่ะกัน

function step1(callback){
setTimeout(function(){
callback('Step1 complete');
},5000);
}
function step2(callback){
setTimeout(function(){
callback('Step2 complete');
},1000);
}

step1(function(result){
console.log(result);
});
step2(function(result){
console.log(result);
});
///////////
ผลบุญ เอ้ย ผลลัพธ์
Step2 complete
Step1 complete

แต่ในชีวิตจริงการเขียน Code แบบ Asynchronous เป็นเรื่องที่เราคาดเดาได้ยากว่าอันไหนจะเสร็จก่อนจริงไหมล่ะครับ

จากโค้ดหากเกิดการ Set เวลาของการทำงานขึ้นมาเราต้องมานั่งไล่กันตาเเหก

ถ้าอยากเห็นภาพมากกว่านี้ลองพิมพ์ code … console.log(‘Step 3 complete’); เเล้วลองดูผลนะครับ ฮ่าๆๆ

มาลองสร้าง Function callback กันดิกว่า เพื่อเข้าใจถึงความหมายที่มันเกิดมา ? (เกิดมาทำหอกอะไร ..ล้อเล่น)

ให้จำไว้เสมอว่าหน้าตาของ Callback อารมณ์มันจะประมาณนี้นะครับ

รูปแบบธรรมดา

function ชื่อฟังช์ชัน(option,callback){
callback(result);
}

Arrow function

function name (option => option)
function name (option => {
return option
})

เวลาฝึกเขียนจริงๆ เราเเค่รู้โครงสร้างก็พอครับ ที่เหลือเราต้องประยุกต์ใช้งานตามความชำนาญของเเต่ละคนเอง

ข้อเสียของมันล่ะมีไหม ? callback function

ข้อเสียมันก็มีครับ เวลาที่เราเขียนหากเราไม่ทำเป็นเเต่ละ Step ดูค่าที่มัน return กลับมาอาจจะทำให้ code ผิดพลาดได้ในอนาคต ก็ควรระวัง อารมณ์แบบมันมือ กูเขียนเป็นไรเงี่ย ฮ่าๆๆ 555+

หากต้องการผลลัพธ์ตามลำดับขั้น การเขียนฟังก์ชั่นที่ซับ ซ้อน callback ช่วยให้คุณปวดหัวได้มากขึ้นแน่นอน
สวัสดีจ้า…………………………………………..แจกันใหม่
Like what you read? Give Kamonpob Pangwongtong a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.