Giữ tâm tĩnh tại khỏi những muộn phiền và dành thời gian cho bản thân, việc học tập, bạn bè và gia đình…

câu chuyện đầu năm học…

thứ 2 tuần trước là bắt đầu kì học thứ 5 của mình, cũng sắp kết thúc quãng đời sinh viên rồi :) và hiện giờ kiến thức mới ngày càng dồn dập, và kì 6 thì đi thực tập. cũng khó khăn đấy. nhưng tâm thế giờ yên ổn hơn, biết nghĩ hơn, nên bản thân luôn muốn đặt mình vào guồng quay của việc học tập. sự học thì mênh mông nên kiến thức là thành quả của quá trình thu lượm lâu dài. B2 đang chờ ta. cố lên tôi ơi! :)