Oysaki REST’in bir diğer varsayımı da hypermedia’dır. Yani içeriğin ilgili diğer içerikleri standart bir biçimde (URI) ifade etmesi, böylece jenerik istemcinin ilgili içerikleri dolaşabilmesidir.
REST’e rest çekmek
Türerkan İnce
395

aslında HATEOAS, rest servisler için vazgeçilmez bir unsur. bu, implementasyonumuzda yoksa zaten sıkıntı büyük.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Talha Ocakçı’s story.