guzel yazi elinize saglik. muhtemelen gormussunuzdur ama beyaz yakali tanimiyla ilgili;
fatma tanrısevdi
1

linkte gönderdiğiniz yazıyı çok beğendim.

ben, küçük burjuvayı, en az bir çalışana maaş veren kişi olarak düşündüm. bildiğim kadarıyla Marx’ın teorisinde de bu şekilde geçiyor.

düz beyaz yakalıyı da küçük burjuvaya dahil etmemin sebebi şu: yazılım gibi alanlarda artık “üretim aracı” diye bir şey yok. buna kimse sahip değil, dolayısıyla sırf birileri elinde “üretim aracı” tutuyor diye onlara bağımlı değiliz.

bağımlılığın tek sebebi “insan ilişkisi” ya da “referans” dediğimiz olgu. bugün çalıştığınız şirketin aldığı işi, kendiniz ufak bir şirket kurarak, referans göstererek siz de alabilirsiniz. yeter ki referansınız olsun, iş ilişkisini yürütebileceğiniz kişileri tanıyın.

bu durumda her beyaz yakalı, potansiyel olarak bir küçük burjuvadır diye düşünüyorum.

yazı bu konudan bağımsız olduğu için çok çok kısa geçerek anlattım fikirlerimi. biraz detaylandırma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.