Bron: Pixabay
Bron: Pixabay
Bron: Pixabay

Milan en Amir Maamir (18 en 20 jaar) zijn opgegroeid in pleeggezinnen. De moeder van de jongens kon niet voor ze zorgen. Milan: “We kwamen aan eten door gewoon te stelen in de winkel.”

Amir: “Samen met mijn vader en twee zusjes heb ik een paar jaar in Tsjechië gewoond. Een alleenstaande vader met vier kinderen. Dit was stressvol en ondertussen was mijn vader bezig met criminele dingen. Mijn vader komt oorspronkelijk uit Algerije, hij kreeg weer contact met zijn familie daar. Samen met mijn vader verhuisden we naar Algerije, ook hier woonden we een paar jaar. …


Milan en Amir Maamir (18 en 20 jaar) zijn opgegroeid in pleeggezinnen. De moeder van de jongens kon niet voor ze zorgen. Milan: “We kwamen aan eten door gewoon te stelen in de winkel.”

Amir: “Samen met mijn vader en twee zusjes heb ik een paar jaar in Tsjechië gewoond. Een alleenstaande vader met vier kinderen. Dit was stressvol en ondertussen was mijn vader bezig met criminele dingen. Mijn vader komt oorspronkelijk uit Algerije, hij kreeg weer contact met zijn familie daar. Samen met mijn vader verhuisden we naar Algerije, ook hier woonden we een paar jaar. …


Beeld: David Visser
Beeld: David Visser
David Visser

David Visser is 20 jaar. Hij woont bij zijn ouders in Zeist en heeft drie oudere broers.

“Zal ik een heel dramatisch verhaal verzinnen? Dan krijg je een leuk interview.” Grapt David. “Ik ben eigenlijk helemaal niet leuk om te interviewen, ik heb geen idee wat ik moet vertellen.”

David was als kind al een beetje de praatjesmaker thuis. “Ik was gewoon altijd grappen aan het maken. Ik weet dat mijn moeder ooit een gesprek had met mijn kleuterjuf en dat mijn kleuterjuf zei: “Wat moet jij het lekker rustig hebben thuis, nu David op school zit.” Dus dat zegt wel dat ik best wel energiek was.” …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store