Nikt za ciebie nie umrze

więc nie słuchaj porad z cyklu — jak masz żyć.

“Czyżby miał pan o ludziach wokół siebie aż tak wysokie mniemanie, że zależy panu na tym, co myślą?”

M.K “Nieznośna lekkość bytu”

Na poprawę nastroju polecam idealnie wpasowujący się w temat serial — Co ludzie powiedzą

Like what you read? Give Tamara a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.