Văn khấn cúng đầy tháng cho bé

Bài Khấn Lễ Cúng Đầy Tháng

Nam mô A di đà Phật

Nam mô A di đà Phật

Nam mô A di đà Phật

Kính lạy:

Đệ nhất Thiên tỷ đại tiên chủ

Đệ nhị Thiên đế đại tiên chủ

Đệ tam Thiên mụ đại tiên chủ

Thập nhị bộ nhị nương

Tam thập lục cung chư vị tiên nương

Hôm nay là ngày mồng ……. tháng……. năm 20..

Vợ chồng con là: ………………… tuổi……

………………… tuổi…….

Trú tại địa chỉ: Số nhà ……………

Sinh được con trai (gái) đặt tên là : …………

Nay nhân ngày đầy cữ thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật và các thứ cung dâng bầy lên trước ban thờ, trước bản tọa chư vị tôn thần kính cẩn tấu trình:

Nhờ ơn Thập phương Chư Phật, Chư vị Thánh hiền, Chủ tiên bà, các đấng thần linh, Thổ công địa mạch, Thổ địa chính thần, Tiên tổ nội ngoại cho chúng con sinh được cháu:………

Sinh ngày: ……tháng …. năm ……….được mẹ tròn con vuông.

Cúi xin Chư tiên bà, Chư vị tôn thần giáng lâm trước ban thờ, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ độ trì, vuốt ve che chở cho cháu được ăn ngon ngủ kỹ, hay ăn chóng lớn, vô bệnh, vô tật, vô tai, vô ương, vô hạn,vô ách. Chư vị phù hộ cho cháu được thân mệnh bình yên, khỏe mạnh, trọn đời được vạn sự như mong muốn, vinh hoa phú quí. Gia đình con được hưởng phúc thọ khang an, nhân lành nảy nở — nghiệp dữ tiêu trừ, bốn mùa không tai ương hạn ách,…

Chúng con thành tâm kính lễ.

Cẩn cáo (lễ 3 lễ)

Bài cúng đầy tháng

Xem thêm : Văn khấn cúng đầy tháng
Xem thêm : Bài khấn mâm lễ cúng đầy tháng
Xem thêm : Mâm lễ cúng đầy tháng bé trai trọn gói

Nguồn : http://www.tamlinhgroup.com/bai-khan-le-cung-day-thang.html

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Do Cung Tam Linh’s story.