ทำไมคนไทยถึงรักในหลวง

ที่มาภาพ:http://weeklynewsonline.net

“ทำไมคนไทยถึงรักในหลวง” คำถามนี้คงยังคาอยู่ในใจของใครหลายๆคน ฉันก็คือหนึ่งในนั้นเเต่มาวันนี้ฉันเข้าใจเเล้วว่าเพราะทำไม ก็เพราะพระองค์ท่านทรงงานหนักเพื่อประชาชนที่อยู่ในผืนเเผ่นดินไทยมาตลอด 70 ปีโดยท่านไม่เคยบ่นสักคำส่วนสาเหตุนั้นก็คงเป็นเพราะท่านรักประชาชน จนฉันได้มีโอกาสไปอ่านกระทู้ของพยาบาลคนหนึ่งที่คอยดูเเลพระองค์ตอนเสด็จฯประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราชตอนนั้นพระองค์ประชวรหนักเเต่ก็กลับรับสั่งให้นำเเผนที่ประเทศไทยมาติดไว้ในห้องเเล้วพระองค์ก็ทรงงานตามเคย เเละเเม้เเต่ทางที่ทุรกันดารพระองค์ก็ยังเสด็จฯไปหาประชาชน เพียงเท่านี้หลายๆคนก็คงพอที่จะเข้าใจบ้างเเล้วว่าทำไมคนไทยถึงรักในหลวง พระองค์ท่านเปรียบเสมือน “เทวดาเดินดิน”เเต่ตอนนี้เทวดาองค์นี้ได้กลับไปสู่สวรรค์เเล้ว จนบางทีฉันก็อิจฉาท้องฟ้าที่ได้เทวดากลับคืน ถึงอย่างไรก็ตามความดีของท่านก็ไม่สูญหายไปตามกาลเวลาเลย

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.