Quantum bilgisayarlar var.

Dijital devrim tünelinin içindeyiz. Tünelin sonundaki ışık görünüyor.Tünel çıkışında neyle karşılaşacağımız belli: aydınlık.

Yazılımcı veya koder değilim. Ortalama bir insanım. Gördüğüm şey şu: “Tünelden çıkmadan önce tünel içinde büyük trafik kazaları yaşanacak.”

Kazaya sebep olan ise tam çıkıştaki tabela:

“Quantum bilgisayarlara dirençli olmayanlar tünelden çıkamaz.”

Tabelayı görenler acı frenler yapacak ve sonuç: “Büyük bir zincirleme trafik kazası.”

“Quantum bilgisayarların hayatımıza girmesine daha on yıllar var!” sözüne inanmayın. Quantum bilgisayarlar gerçek. Var. Sadece henüz yaygınlaşmadı.

Image for post
Image for post

Yaygınlaşmasına da gerek yok. Çünkü var olan herhangi bir quantum bilgisayar kötü niyetli bir kişinin eline geçebilir. Bu zincirleme trafik kazasına yol açar.

Image for post
Image for post

Dario Gil, ( IBM Research) açıklıyor. Aşağıdaki formüle bir bakın. Matematik bilmeniz gerekmez. Yazılım bilmenize de gerek yok.

Image for post
Image for post

Quantum bilgisayarlar en çözülemez şifreleri dahi çok kısa bir sürede kırıyor. O halde Bay Kötü niyetli bu bilgisayar ile mesela Bitcoin zincirinde ta gerilere gidip istediği kadar Bitcoin’i elde edebilir.

Bu bay kötü niyetli bir hacker, bir banka veya bir devlet olabilir.

Kim yaparsa yapsın, bundan yatırımcılar zarar görür.

Ben deprem mağduru olmak istemiyorum.

Evim ne kadar sağlam olursa olsun, deprem anında evde olacağımın bir garantisi yok.

O nedenle Quantum dirençli olmayan Cryptocurrency’lerden uzak durmaya karar verdim.

Image for post
Image for post

Written by

mimar itü

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store