Moruk, okudum yazini.
yıldırım doğan
1

Teşekkür ederim tavsiye için. Aynen bunu kaçmak, gitmek gibi görmemeli insanlar. Bir yolculuk aslında. Yola çıkmak geliştiriyor insanı. Teşekkürler moruk :)

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Mustafa Tandogan’s story.