Su yutan kişinin halet-i ruhiyesi

Elektrik ve ampül yeni yeni bulunmuştur. Mum üreticileri toplanır. Bu durumun kendilerini vuracağını düşünen 2 kişi vardır. Diğerleri itiraz eder. İnsanlar yine mum alacak ve evini aydınlatacaktır. Ampül, mumun yerine geçmeyecek belki daha entegre olacaktır.

Genel temayül, yeninin yıkıcı bir yenilik olmadığını, kökten değişikliğe yol açacağını ve mevcudu tarumar edeceğini düşünmek istemez. İnsan kendi balonunda, kurbağa taşın gölgesinde yaşar yaşamak ister.


Telefon diye yeni bir şey bulunmuştur. O an dönemin tekeli, telgraf şirketleridir. İnsanlar telgraf ile haberleşmeye devam edecek, telgrafa her daim ihtiyaç devam edecektir.

Sabit Telefon tsunami etkisi oluşturur. Sabit Telefonlar ile operatör aranır, istenilen kişiye bağlanmak için işe gri etekler giyen ablalar alınır. Değişim hep devam ediyor idi aslında. Yeni eskiyi yok ederken, yeni fırsatlarıda beraberinde getirir. Sonrasında yeni teknolojiler ile eski yeni, yok olur. Döngü devr-i daim eder.

Santral sistemleri ile ablalar işten çıkarılır.

Yeni bir dalga yapıp, telefonu yok etmem lazım diyenlerde olmamış diyemeyiz. Örneğin eskiden bele takılan (adını hatırlayamıyorum) bip bip uyarı mesajı çalan cihazlar. Hüsrana uğrayanlarda mevcut :). Bu nedenle her yeni şey, yıkıcı olmayabilir. Ya çok küçük yada başka bir yıkıcı dalga tarafından yok edilir.

Bu durumda su yutanın halen boğulma ihtimalini azaltan ve ümidini besleyen diğer husus. Motorola’nın alçak irtifa iridium uydu projesi haberleşmenin gidişatını değiştirecekti ki, GSM hem sabit telefon hem kötü bip bip cihazlarını hemde iridium yatırımını sulara gömdü.

Gerçekten yeni çılgın ve yıkıcı değişimi tehlike olarak kabul etmeli miyiz? cevaplanması hiç de kolay bir soru değildir 🙈

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.